Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Overdragelsesaftale - Indgåelse

Hvis du eller din virksomhed skal overdrage eller have overdraget et aktiv, anparter/aktier eller en virksomhed helt eller delvist, kan der let opstå usikkerhed eller tvivl om, hvad der egentlig er aftalt.

Det er derfor vigtigt, at man udarbejder en overdragelsesaftale med den anden part i overdragelsen, så alle parter er på det rene med vilkårene for overdragelsen.

Man skal kende hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger, og overdragelsesaftalen skal være en garanti for, at alt er diskuteret grundigt igennem.

Hvorfor indgå en overdragelsesaftale

Det er vigtigt at være sikker på sin retsstilling i en overdragelsesaftale. Dette skaber både tryghed og gør at man nemmere kan navigere i forbindelse med overdragelsen samt planlægge virksomhedens fremtid.

Aftalens indhold afhænger naturligvis af hvad der overdrages, hvordan det afdrages, hvordan der forholdes med hensyn til betalingen samt øvrige vilkår for overdragelsen.

Vi anbefaler derfor også, at man udarbejder en overdragelsesaftale specifikt til hver overdragelse, i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser.

En overdragelsesaftale giver begge parter et fair overblik over spillereglerne for overdragelsen, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Ved en ”intern” overdragelse – f.eks. af et aktiv mellem dig og din virksomhed – er det endvidere vigtigt, at der ikke er tvivl om overdragelsen, så der er klare linjer over for SKAT og andre myndigheder.

Hvilke forhold er vigtige

Forholdene i en overdragelsesaftale kan typisk være:

 1. Virksomheden og overtagelsen
 2. Specifikation af overdragelsens genstand
 3. Købesummen
 4. Overtagelsen
 5. Refusionsopgørelse
 6. Erklæringer mv.
 7. Offentlige godkendelser
 8. Konkurrenceklausul
 9. Omkostninger mv.
 10. Betingelser
 11. Closing
 12. Lovvalg og værneting

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. overdragelsesaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til. 

4. Hvis du kan godkende overdragelsesaftalen eller den justerede overdragelsesaftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. overdragelsesaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde overdragelsesaftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til. 

5. Hvis du kan godkende overdragelsesaftalen eller den justerede overdragelsesaftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten. 

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 3-5 timer

Pris: 5-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

En overdragelsesaftale skal sikre, at der er klare regler, tryghed og forudsigelighed i og omkring overdragelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af