IP-rettigheder

 

IP-rettigheder, immaterialrettigheder eller intellektual ejendomsret er betegnelser for en række rettigheder, herunder varemærker, patenter, ophavsret og design, som man som person eller især virksomhed kan gøre brug af, for at sikre sin forretning – både for at positionere sig over for kunderne, men også for at stoppe konkurrenter i at udnytte ens hårde arbejde.

Som udgangspunkt giver IP-rettigheder en mulighed for at stoppe andre i at bruge ens navn, produkt eller opfindelse. Tag derfor fat i SelskabsAdvokaterne i dag, så du kan sikre din virksomheds rettigheder.


Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange ...»

Overdragelse af ophavsret

Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. Ophavsretten ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Kendetegnet HARDSTYLERS

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af »

Genoprettelse af patent

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra »

Vi er medlemmer af