Arkiv

Liste over artikler

8. februar 2024

Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen drejede sig om en kommunalt ansat ingeniør, som den 29. januar 2021 - efter næsten 14 års ansættelse - blev opsagt med henvisning til, at hun gennem længere tid havde været sygemeldt og, at der på opsigelsestidspunktet ikke var udsigt til, at hun indenfor en overskuelig tid ville kunne genoptage sit arbejde i normalt omfang....»

31. januar 2024

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, at såvel en konflikt som en sympatikonflikt, som var blevet iværksat af 3F overfor en virksomhed, var ulovlig. Hvad gik forud? 3F varslede i oktober 2020 hovedkonflikt mod en uorganiseret virksomhed, som driver detailhandel med sportsudstyr med henblik på at opnå overenskomst med virksomheden....»

31. januar 2024

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling til, om det var berettiget, da en virksomhed i forbindelse med  tiltrædelse af en HK-overenskomst valgte at omlægge medarbejdernes løn således, at lønnen inkluderede det bidrag til fritvalgskontoen, som medarbejderne efter tiltrædelsen af overenskomsten blev berettiget til....»

23. januar 2024

Nye regler om registrering af arbejdstid er vedtaget

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv og lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter., som træder i kraft den 1. juli 2024. Herefter vil man som arbejdsgiver blandt andet være forpligtet til at indføre et system, der gør det muligt at registrere den enkelte medarbejders arbejdstid og sørge for, at medarbejderne kan tilgå egne oplysninger om arbejdstid i systemet....»

22. januar 2024

Højesteret: Gravid medarbejder kunne både ”blæse og have mel i munden”

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Med sin dom af den 18. januar 2024 har Højesteret sat et endeligt punktum i en sag, som har verseret i retssystemet i næsten 7 år – først i Ligebehandlingsnævnet, herefter i Byretten, Landsretten og endelig i Højesteret. Kort om sagen En ufaglært operatør underrettede efter omkring 2 års ansættelse sin arbejdsgiver om, at hun var gravid....»

18. januar 2024

Det blev en dyr omgang for arbejdsgiver at yde skatterådgivning til ansat!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat En faglig voldgift tog den 5. december 2023 stilling til berettigelsen af et erstatningskrav på over 200.000 kr., som en dansk professionel håndboldklub blev mødt med fra en svensk professionel damehåndboldspiller, som tidligere havde været ansat i klubben....»

17. januar 2024

Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om opsigelsen af en lods efter 24 års ansættelse var foretaget i strid med forskelsbehandlingslovens særlige beskyttelsesregler vedrørende medarbejdere med en handicapbetinget lidelse....»

16. januar 2024

Dom fra Højesteret om funktionærlovens 120 sygedages regel

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Endnu en gang er funktionærlovens såkaldte 120 sygedages regel blevet fortolket af domstolene – denne gang hos Højesteret, som den 19. december 2023 afsagde sin dom i sagen. Indholdet af funktionærlovens 120 sygedages reglen 120 sygedages reglen indebærer, at funktionæransatte som udgangspunkt – uanset, hvor længe, de har været ansat -kan opsiges med et varsel på én måned til udgangen af en måned, hvis følgende betingelser er opfyldt: - det skal skriftligt være aftalt mellem arbejdsgiver og medarbejderen, at bestemmelsen finder anvendelse, - medarbejderen skal have modtaget løn under fravær som følge af sygdom i 120 dage indenfor de seneste 12 måneder, - opsigelsen skal afgives, mens medarbejderen stadig er syg, - opsigelsen skal afgives i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage....»

13. december 2023

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om det var berettiget, da et forsikringsselskab i december 2022 bortviste 2 medarbejdere efter, at det var konstateret, at de var påvirket af kokain i arbejdstiden....»

28. november 2023

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant efter, at han havde kørt privat i en af firmaets biler på gule plader? Det har en faglig voldgiftsret taget stilling til i sin afgørelse af den 19....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen ...»

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»