Start virksomhed

Holdingselskab - fordele og ulemper

Af Selskabsadvokaterne Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter ...»

Apportindskud

Af Selskabsadvokaterne Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. ...»