Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Investeringsaftale - Indgåelse

Af Selskabsadvokaterne 

Hvis du eller din virksomhed vil investere i en anden virksomhed, eller hvis en investor har tilbudt at investere i din virksomhed, er det vigtigt at få fastlagt rammerne for investeringen.

Der kan let opstå usikkerhed eller tvivl om, hvad der skal og kan aftales.

Det er derfor vigtigt, at man udarbejder en investeringsaftale, så alle parter er på det rene med de gældende spilleregler, og der endvidere er klare linjer over for SKAT og andre myndigheder.

Man skal kende hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger, og aftalen skal være en garanti for, at investeringen foretages på udtrykkeligt definerede vilkår og forventninger.

Hvorfor indgå en investeringsaftale

Det er vigtigt at være sikker på sin retsstilling i et investeringsforløb. Dette skaber både tryghed og gør at man nemmere kan navigere i samarbejdet samt planlægge virksomhedens fremtid.

En investeringsaftale giver begge parter et fair overblik over spillereglerne for samarbejdet, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser sin investeringsaftale til den specifikke investering og de specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i en standardaftale. Der kan være stor forskel på behov og hensyn alt efter de konkrete forhold.

Det er desuden vigtigt, at en investeringsaftale regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

Hvilke forhold er vigtige

Når man indgår en investeringsaftale er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Parterne
  2. Anparterne/aktierne
  3. Prisen/kursen
  4. Indeståelser
  5. Rettigheder
  6. Tiltrædes en ejeraftale
  7. Hemmeligholdelse
  8. Lovvalg
  9. Værneting

Ved indgåelse af en investeringsaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af investeringsaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»