Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Investeringsaftale - Indgåelse

Hvis du eller din virksomhed vil investere i en anden virksomhed, eller hvis en investor har tilbudt at investere i din virksomhed, er det vigtigt at få fastlagt rammerne for investeringen.

Der kan let opstå usikkerhed eller tvivl om, hvad der skal og kan aftales.

Det er derfor vigtigt, at man udarbejder en investeringsaftale, så alle parter er på det rene med de gældende spilleregler, og der endvidere er klare linjer over for SKAT og andre myndigheder.

Man skal kende hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger, og aftalen skal være en garanti for, at investeringen foretages på udtrykkeligt definerede vilkår og forventninger.

Hvorfor indgå en investeringsaftale

Det er vigtigt at være sikker på sin retsstilling i et investeringsforløb. Dette skaber både tryghed og gør at man nemmere kan navigere i samarbejdet samt planlægge virksomhedens fremtid.

En investeringsaftale giver begge parter et fair overblik over spillereglerne for samarbejdet, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser sin investeringsaftale til den specifikke investering og de specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i en standardaftale. Der kan være stor forskel på behov og hensyn alt efter de konkrete forhold.

Det er desuden vigtigt, at en investeringsaftale regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

Hvilke forhold er vigtige

Når man indgår en investeringsaftale er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Parterne
  2. Anparterne/aktierne
  3. Prisen/kursen
  4. Indeståelser
  5. Rettigheder
  6. Tiltrædes en ejeraftale
  7. Hemmeligholdelse
  8. Lovvalg
  9. Værneting

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse.

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. investeringsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete investerings-forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det. 

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende investeringsaftalen eller den justerede investeringsaftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop. 

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. investeringsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete investeringsforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde investeringsaftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende investeringsaftalen eller den justerede investeringsaftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere kan vi bistå med et udvidet garantikatalog og i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 3-5 timer

Pris: 5-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Ved indgåelse af en investeringsaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af investeringsaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af