Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere her
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere her
Forrige
Næste

Patent

Hvad er patent?

I daglig tale bruges ”patent” om at have eneret til noget generelt, men en patentret dækker en eneret til en opfindelse af en løsning på et teknisk problem, værende sig et fysisk produkt, brug af et produkt eller en proces til at fremstille et produkt.

Patenter beskytter opfindelser af teknisk karakter. De yder beskyttelse for apparater og produkter og for patenternes vedkommende endvidere processer til fremstilling af produkter samt anvendelser og processer, som ikke nødvendigvis ender ud et fysisk produkt.

Opfindelsen skal være ny, og det værende på verdensplan. Derfor er det vigtigt, at man holder udviklingen af et nyt produkt hemmeligt indtil man er sikker på, at man ikke skal søge det patenteret.

Hvorfor søge patentbeskyttelse?

At opnå et patent giver mulighed for en kommerciel udnyttelse af sin opfindelse. Har man eneretten til en banebrydende opfindelse kan man holde konkurrenterne væk i en årrække, hvilket har stor kommerciel værdi.

For at opnå et patent skal man lave en ansøgning med en patentbeskrivelse som indeholder de patentkrav man gør gældende. Patentbeskrivelsen er vigtig, da den sætter rammen for beskyttelsen.

Løbetiden for et patent er maksimalt 20 år. Et patent skal fornys hvert år efter registrering, og der er stigende gebyrer herfor.

Hvordan søges patentbeskyttelse?

Det kan være en god idé at lægge en strategi for registrering, brug og håndhævelse af dine IP-rettigheder, herunder patenter. Det giver et godt fundament når du skal rulle din forretning ud.

Hos SelskabsAdvokaterne samarbejder vi med nogen af de førende inden for ansøgning og håndhævelse af patentrettigheder. Ring til os i dag, hvis du har spørgsmål til patenter og vi sørger for, at du og din opfindelse kommer i gode hænder.

Iværksætteri


Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange ...»

Overdragelse af ophavsret

Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. Ophavsretten ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Kendetegnet HARDSTYLERS

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af »

Genoprettelse af patent

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra »

Vi er medlemmer af