Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere
Forrige
Næste

Ophavsret

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er en ophavsret?

Uregistreret rettighed for den, der har skabt et værk, som er litterært eller kunstnerisk, og som anses for skaberens kreative, originale frembringelse. Ophavsret kaldes også copyright.

En ophavsret starter, så snart værket er skabt, og ophører først 70 år efter ophavsmandens død. Som eksempel er H.C. Andersens værker ikke længere ophavsretligt beskyttet, men det er Beatles’ værker derimod.

Hvad der kan være et værk, som er beskyttet efter ophavsretsloven, er ikke helt afgrænset, men som udgangspunkt er fx film, litteratur, billeder, musik, malerier og skulpturer beskyttet. Man ser også at visse møbler er beskyttet eller noget brugskunst kan være beskyttet. I sidste ende er det domstolene, som afgør om det er beskyttet efter ophavsretsloven.

Ophavsretten søger at beskytte ophavsmanden mod kopier. Det er derfor et krav, at produktet har værkshøjde. Kravet om værkshøjde betyder, at der skal foreligge en selvstændig, skabende eller kreativ indsats fra ophavsmandens side.

Man har eneret til at bruge eller udbrede værket, og dermed eneret til at stoppe andre i at bruge ens værk.

Hvordan kan jeg bruge min ophavsret?

Fremstiller og sælger nogen en kopi af ens beskyttede værk kan man stoppe dem og kræve vederlag, erstatning og evt. godtgørelse.

Ønsker man at give andre mulighed for at bruge ens værk, kan man give licens til brug heraf.

Hvis nogen krænker dit værk

Hvis nogen krænker dit værk, hjælper SelskabsAdvokaterne med både indledende kontakt til modpart og med forbudssager ved Domstolene.

 

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi dig gerne, hvis nogen krænker din ophavsret. Vi koster DKK 2.400 i timen, men tilbyder altid en uforpligtende telefonsamtale om dine muligheder.

En sag om krænkelse af ophavsret kan tage alt mellem 2-100 timer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

Af Selskabsadvokaterne At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, ...»

Overdragelse af ophavsret

Af Selskabsadvokaterne Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. ...»