Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere her
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere her
Forrige
Næste

MARKEDSFØRINGSRET

Hvad er markedsføringsretten?

Markedsføringsloven regulerer virksomheders adfærd over for forbrugere og andre erhvervsdrivende. Formålet er at sikre gode forbrugerforhold og skabe en effektiv konkurrence mellem virksomheder.

Markedsføringsloven regulerer blandt andet handelspraksis over for forbrugerne, såsom spam, vildledning og regulering af reklamer rettet mod børn og unge, samt forholdet mellem erhvervsdrivende, såsom brug af forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder.

Hvorfor er markedsføringslovens regler vigtige for mig?

Det er vigtigt at iagttage markedsføringslovens regler, da overtrædelse kan medføre alt fra dårlig omtale, påbud fra Forbrugerombudsmanden eller søgsmål.

Hvordan er min forretning beskyttet efter markedsføringsloven?

Beskyttelse af rettigheder efter den danske markedsføringslov er af mere generel karakter og skal ses som et supplement til beskyttelse af varemærker og design. Beskyttelse efter markedsføringsloven er formfri, men lovens betingelser skal være opfyldt, førend denne lov kan benyttes. Ikke alle lande har markedsføringslove, men hvis de har, er betingelserne ofte anderledes end i Danmark. Derfor kan det ikke anbefales alene at forlade sig på disse regler, hvis man skal ud over Danmarks grænser.

Det kan være en god idé at lægge en strategi for registrering, brug og håndhævelse af dine IP-rettigheder, herunder dine rettigheder efter markedsføringsloven. Det giver et godt fundament når du skal rulle din forretning ud.

Hvis nogen krænker din forretning

Man kan brug markedsføringsloven supplerende, når man håndhæver krænkelser af sine ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller designdesignrettigheder. Endvidere kan man klage til Forbrugerombudsmanden eller påtale utilbørlig handelspraksis hos konkurrenter.

 

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi dig gerne, hvis nogen krænker dine rettigheder. Vi koster DKK 2.400 i timen, men tilbyder altid en uforpligtende telefonsamtale om dine muligheder.

En sag om krænkelse af rettigheder varierer i omfang, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov. behov.


Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange ...»

Overdragelse af ophavsret

Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. Ophavsretten ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Kendetegnet HARDSTYLERS

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af »

Genoprettelse af patent

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra »

Vi er medlemmer af