Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere her
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere her
Forrige
Næste

Design

Design yder beskyttelse af et produkts udseende. En designregistrering giver eneret til brugen af designet og giver mulighed for at stoppe andre i at anvende designet. Fornyelse af design sker hvert 5. år, og den maksimale løbetid er op til 25 år.

Man har også have en uregistreret designrettighed i EU, og produktet er dermed automatisk beskyttet som uregistreret design i 3 år fra første visning.

Kravene til design er, at designet skal være nyt og have individuel karakter, hvilket betyder, at den informerede bruger får et andet helhedsindtryk end eksisterende designs.

Vi anbefaler, at I overvejer designbeskyttelse ved alle former for visuelle elementer, som I oplever som værende skabt af og dermed kendetegn for jeresvirksomhed

EU-designsystemet indebærer ikke en prøvelse af, om designregistreringens betingelser er opfyldt. Man opnår en formel registrering og får udstedt et registreringsbevis som regel få dage efter indlevering af ansøgningen. Gyldigheden kan til enhver tid udfordres af tredjemand, men med en designregistrering er der en formodning for, at registreringen er gyldig, og det er tredjemand, der skal dokumentere, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt.

En designrettighed kan være et godt supplement til et værk, som du er i tvivl om er ophavsretligt beskyttet.

Designansøgning hos EU

Hos SelskabsAdvokaterne hjælper vi med at ansøge om registrering af et design hos EU. Vi koster DKK 2.400 i timen, og en designansøgning tager ca. 3-4 timer:

Vi tilbyder altid en uforpligtende telefonsamtale om dine muligheder.

Krænker nogen dit design?

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi dig gerne, hvis nogen krænker din ophavsret. Vi koster DKK 2.400 i timen, men tilbyder altid en uforpligtende telefonsamtale om dine muligheder.

En sag om krænkelse af ophavsret kan tage mellem 2-10 timer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange ...»

Overdragelse af ophavsret

Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. Ophavsretten ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Kendetegnet HARDSTYLERS

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af »

Genoprettelse af patent

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra »

Vi er medlemmer af