Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Læs mere
Typer af bestyrelser

Typer af bestyrelser

Læs mere
Professionel bestyrelse

Professionel bestyrelse

Læs mere
Forrige
Næste

Professionel bestyrelse

En tantebestyrelse, ingen bestyrelse eller en professionel bestyrelse?

I et A/S skal man ifølge loven have en bestyrelse, mens man i et ApS selv kan vælge. En lang række virksomheder har historisk set kun haft en bestyrelse, hvis det var lovmæssigt nødvendigt, mens andre virksomheder kan drage stor nytte af sparringen i godt bestyrelsesarbejde.

En professionel bestyrelse kan være med til at sikre, at virksomheden tænker langsigtet og strategisk i hverdagen og kommer videre i sin udvikling. Bestyrelsen "tvinger" således emner på dagsordenen - og tvinger ejere og direktionen til at forholde sig til emnet og iværksætte en handlingsplan, der fastholdes til den er gennemført.

Uanset om virksomheden er ledet af en "ekstern direktør", eller om direktøren i virksomheden er storaktionær, er den væsentligste opgave for en professionel bestyrelse at være en aktiv sparringspartner.

Det professionelle bestyrelsesmedlem kan løfte en sådan opgave og skaber bl.a. nye kontakter, øget tillid hos leverandører og pengeinstitutter, ligesom de kan rådgive ledelsen/ejeren om specifikke opgaver og ved fastlæggelse af mål og strategier.

I den driftige virksomhed, som konstant er udsat for nye påvirkninger fra kunder, leverandører og omverdenen, er en god og faglig kompetent bestyrelse til stor nytte.

I mindre ejerledede virksomheder er det vigtigt, at man ikke indfører en professionel bestyrelse på præcist samme måde, som man gør i de store virksomheder med spredt ejerskab, men at man derimod tager hensyn til de vilkår der nu engang gælder i den ejerledede virksomhed.

Det væsentligste moment for en vellykket bestyrelse i mindre ejerledede virksomhed er, at ejeren har tillid til sin bestyrelse og ikke har noget imod at blive kigget over skulderen og få konstruktiv sparring fra eksterne folk. Men det forudsætter, at de eksterne folk har lyst til, evner og får lov til at komme tæt ind på livet af virksomheden.

Er ejeren/ejerne klar?

To meget væsentlige forudsætninger for at få en god bestyrelse er, dels at få et klart og nogenlunde objektivt billede af virksomhedens situation og udviklingsmuligheder fremover, samt dels at ejeren/ejerne er afklarede m.h.t. forventninger om samspil, udbytte af bestyrelsen og bestyrelsens rolle mv.

Det kræver således at ejeren er klar. Klar til at lytte, klar til at skulle argumentere for sine synspunkter og klar til at respektere de eksterne bestyrelsesmedlemmers dømmekraft.

Hvem skal i bestyrelsen?

En god bestyrelse kræver, at man får de rigtige personer ind i bestyrelsen.

Personer der kan lytte, analysere og er fagligt kompetente inden for deres fagområde - men også personer der tør sige, hvad de tænker. Dermed kan man styrke ledelsesarbejdet i selskabet ved bl.a. at udnytte den viden og erfaring, som både eksterne og interne bestyrelsesmedlemmer besidder. Kompetencerne i bestyrelsen skal supplere hinanden.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer skal tilføre virksomheden ekstra ressourcer og fungere som:

  • Sparringspartnere for ejer og direktion
  • Fastholde og udvikle mål
  • Ideskabere og igangsættere
  • "Mæglere" i virksomheder med flere ejere
  • Fødselshjælpere ved generationsskifte

Bestyrelsen skal rent kompetencemæssigt spænde over de behov, virksomheden har. De faglige egenskaber hos bestyrelsen bør derfor afspejle, om virksomheden er i ordinær drift, skal gøres klar til salg, generationsskiftes, eller om man er i rivende udvikling og har kig på potentielle samarbejdspartnere.

En bestyrelsespost er således typisk ikke en livstidsstilling! Hver ting til sin tid. Hvis den viden, et bestyrelsesmedlem besidder, ikke længere er den rigtige til at sikre virksomhedens vedvarende udvikling, skal det overvejes, om det ikke er bedst for virksomhedens fortsatte overlevelse, at der i stedet sættes nye kræfter ind med nye idéer.

Når det så er sagt, er det væsentligt at holde sig for øje at betragte en bestyrelse som et team, et hold der tilsammen skal fungere godt. Det hjælper ikke at have uhyre kompetente folk i bestyrelsen, hvis deres kompetencer tilsammen ikke dækker det, der er behov for i virksomheden. Det hjælper heller ikke at have de rigtige kompetencer, hvis det ikke lykkes at få bestyrelsen til at fungere som en effektiv, velfungerende gruppe med gensidig respekt.

Hvad gør man?

Der er mange angrebsvinkler til at få professionaliseret eller suppleret sin bestyrelse hvis man skal lave en bestyrelse eller finde et bestyrelsesmedlem. Vi hjælper dig meget gerne med etablering, udvikling eller fornyelse af din bestyrelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»