Culpa

Skyld. Culpa er den latinske betegnelse for begrebet "uagtsomhed", der er den centrale ingrediens i culpareglen.

Man kan handle culpøst - hvilket vil sige, at man har opført sig uagtsomt.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»