Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Har bygherre krav på dagbøder ved entreprenørens forsinkelse?

Af Selskabsadvokaterne

Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for bygherre. Bygherre kan risikere at blive pålagt ekstra finansierings-, forsikrings- og transportomkostninger hvilket kan være særdeles indgribende. Det er derfor vigtigt, at entreprisekontrakten tager stilling situationen hvor entreprenøren bliver forsinket med byggeriet.

Hvornår har bygherre krav på dagbod?

Bygherrens dagbodskrav forudsætter en klar aftale. Bygherrens ret til at kræve dagbod bør derfor fremgå klart og tydeligt af entreprisekontrakten. Dagbogsbestemmelsen bør desuden anføre det nøjagtige dagbodsbeløb i kr. og om dagbogsbeløbet beregnes pr. arbejdsdag eller pr. kalenderdag.

Hold styr på tidsplanen

Det er bygherre som kræver dagbod, der har bevisbyrden for, at der er indtrådt forsinkelse. Det er derfor vigtigt, at der foreligger en klar aftale om afleveringstidspunktet. Der vil ofte blive lavet en tidsplan som en del af udbudsmaterialet. Denne tidsplan kan dog senere være blevet afløst af en efterfølgende tidsplan, så det er vigtigt, at der er klarhed over hvilken tidsplan der er gældende. Det kan derfor være en god idé løbende at notere frister ned i byggemødereferaterne, så der er klarhed over hvornår byggeriet skal stå færdigt.

Skal bygherre varsle dagbod?

Ja. Dagbodskrav skal som udgangspunkt varsles overfor entreprenøren for at kravet kan gøres gældende. Det er vigtigt, at bygherre overholder fristerne for at varsle dagbod, da bygherre ellers risikerer at miste kravet på at gøre forsinkelsen gældende.

Hvornår skal bygherre reklamere?

For ikke at fortabe sit dagbodskrav bør bygherre reklamere med det samme når forsinkelsen indtræder eller på det tidspunkt hvor bygherre indser, at forsinkelse vil indtræde. Hvis bygherre undlader at varsle sit dagbodskrav, risikerer bygherre at fortabe sit krav som følge af passivitet. Derudover er det vigtigt, at reklamationen er klar og utvetydigt formuleret og indeholder et konkret krav om dagbøder.

Løbende opgørelse af dagbodskravet i forsinkelsesperioden  

Når bygherre har fremsat dagbodskrav, bør bygherre løbende opgøre kravet overfor entreprenøren. Ved aflevering af byggeriet kan det endelige dagbodskrav opgøres overfor entreprenøren.

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse dagbodskrav, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»