Opsætning af altaner i boligforeninger

Opsætning af altaner i boligforeninger

Læs mere her
Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Vedligeholdelse af altaner i boligforening

Læs mere her
Planlægning af byggesag

Planlægning af byggesag

Læs mere her
Forrige
Næste

Finansiering af altanprojekter i andelsboligforeninger og ejerforeninger

Altaner er mere populære end nogensinde før, og mange foreninger ønsker at få stablet et altanprojekt på benene. Vedtagelse af et altanprojekt er en stor og bekostelig beslutning, og det er derfor vigtigt, at økonomien i projektet er planlagt nøje inden projektet vedtages på generalforsamlingen.  

Hvem skal betale for altanerne?

Finansiering af altanprojekter kan skrues sammen på flere forskellige måder. Nedenfor vil de forskellige finansieringsmuligheder for henholdsvis andelsboligforeninger og ejerforeninger blive belyst nærmere.

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeningen har flere forskellige muligheder når der kommer til finansiering af altaner.

Finansiering kan ske ved

1.  Andelsboligforeningen optager lån til altanprojektet og altanerne bliver foreningens altaner. De andelshavere der får altan vil herefter skulle betale et månedligt tillæg til deres boligafgift svarende til finansieringsudgiften på lånet til deres altan.

2.  Andelshaverne der ønsker altan, betaler deres respektive altan kontant, og forbedringsværdien for altanen vil tilfalde andelshaveren ved salg af andelsboligen.

3.  Andelsboligforeningen optager lån til altanprojektet og udsteder et gældsbrev til andelshaverne, der hermed låner penge af foreningen til deres altan. Andelsboligforeningen vil i denne situation agere långiver. Denne løsning vil dog være administrativ tung, og der vil være en risiko for foreningen ved at agere långiver.

Ejerforeninger

I ejerforeninger vil altanprojekter typisk finansieres ved at ejerforeningen optager et fælleslån til altanprojektet eller ved at ejerne hver især betaler deres altaner kontant. Hvis foreningen optager fælleslån, vil foreningen typisk starte med at finansiere projektet via en byggekredit, og senere når projektomkostningerne kendes, hjemtages et realkreditlån.

Fordelen ved at lade foreningen finansiere projektet er, at de enkelte medlemmer ikke skal kreditgodkendes i banken, og at foreningen kan optage realkreditlån i foreningens ejendom til en konkurrencedygtig og fast rente. Ulempen er, at medlemmerne mister muligheden for at få rentefradrag for renteudgiften på deres altan.

Har i brug for hjælp til jeres altanprojekt?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i altanprojekter, og kan hjælpe jeres forening når I ønsker at få opsat altaner på jeres ejendom. Vi sørger for at I er klædt ordentligt på juridisk og økonomisk inden I går i gang med jeres altanprojekt. I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres altanprojekt.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som Airbnb gør det let at ...»

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af