Forrige
Næste

Ændring af bonusaftale

Skal vilkårene for en bonusaftale eller en provisionsordning ændres, er det vigtigt at forholde sig til, om ændringen vil forringe den ansattes muligheder for indtjening af bonus eller provision.

Om ændringen af en bonusaftale eller provisionsordning vil forringe medarbejderens indtjeningsmuligheder, vil i mange tilfælde bero på en konkret juridisk vurdering.

Ligger det fast, at ændringen af vilkårene for en bonusaftale eller provisionsaftale vil nedsætte den ansattes muligheder for at optjene bonus eller provision, vil ændringen, med mindre det er muligt at indgå en aftale herom, skulle varsles overfor den ansatte med et varsel, som svarer til virksomhedens opsigelsesvarsel overfor den pågældende. Kan der opnås enighed om en aftale mellem virksomheden og den ansatte om en forringelse af vilkårene for en bonusaftale eller en provisionsaftale, kan ændringen træde i kraft fra det tidspunkt, der følger af aftalen. Det kan fx være efter udløbet af en periode, der svarer til arbejdsgivers opsigelsesvarsel overfor den ansatte, alternativt på et tidligere tidspunkt.

Kan den ansatte derimod ikke acceptere ændringen, er den ansatte berettiget til at betragte varslingen som en opsigelse af ansættelsesforholdet fra virksomhedens side. Når varslingsperioden er udløbet, fratræder medarbejderens således sin stilling.

Vil den ansatte have mulighed for at rejse et evt. krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, er det forud for afgivelse af en varsling som beskrevet ovenfor, vigtigt at få afklaret, om begrundelsen for ændringen er saglig begrundet fx i virksomhedens økonomi.

Få hjælp og sparring hos SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 32701711 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med håndtering af en bonusaftale – herunder ved gennemførelse af ændringer i en bonusaftale eller provisionsordning.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere ...»

Bonusaftale

En bonusaftale i ansættelsesforhold er en lønaftale om vilkår og parametre for en variabel lønandel, ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Bonus og nettolønsregulering

Direktør kunne ikke gøre krav gældende på bonus og nettolønsregulering i henhold til den mellem parterne »

Vi er medlemmer af