Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Due diligence

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Due diligence er en undersøgelse af en virksomhed eller et aktiv inden underskrivelsen af en kontrakt med eller om den pågældende virksomhed eller det pågældende aktiv.

Begrebet due diligence bliver i langt de fleste tilfælde anvendt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller en fusion, hvor det er en undersøgelse af target-virksomheden – altså typisk den virksomhed, der skal overdrages mellem en sælger og en køber. Den potentielle køber af virksomheden kan sammen med sine rådgivere i en due diligence både gennemgå selve virksomheden, men også virksomhedens væsentlige aktiver, herunder fast ejendom, produktionsanlæg m.v.

I forbindelse med overdragelsen af erhvervsejendomme bruger man også ofte begrebet due diligence om undersøgelsen af erhvervsejendommen og forholdene omkring denne.

Hvorfor en due diligence ved en virksomhedsoverdragelse?

Hensynet bag en due diligence er at kunne træffe valget om købet af en virksomhed på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt. Due diligence er derfor et vigtigt værktøj for køber af en virksomhed i forbindelse med at afdække og reducere de forskellige risici ved overdragelsen. En due diligence er derfor også et nødvendigt værktøj til at fastsætte den korrekte pris for target-virksomheden og til vurderingen af om den overhovedet er et relevant target for køber, således at køber ikke ender med ”katten i sækken”.

Hvilke forhold bør undersøges?

En samlet og grundig due diligence bør bestå af en række forskellige ”under” due diligences, som f.eks.:

- Juridisk due diligence, herunder i forhold til kontrakter og immaterielle rettigheder

- Regnskabsmæssig due diligence

- Skattemæssig due diligence

- IT due diligence, herunder i forhold til edb systemer

- Marketing due diligence, herunder i forhold til produkter, strategier og markedsføring

- Ledelses due diligence

- Samt undersøgelser (due diligences) af de forskellige aktiver som virksomheden ejer, herunder særligt, hvis virksomheden ejer fast ejendom eller store produktionsanlæg

Som køber af en virksomhed bør man derfor også inddrage en advokat og revisor samt eventuelle andre sagkyndige i en due diligence.

Inden en potentiel køber får lov til at foretage en due diligence af target-virksomheden bør der indgås en hemmeligholdelsesaftale (NDA), som forhindrer køber i at misbruge (eller bare videregive) de centrale oplysninger om virksomheden. Det kan også være af hensyn til køber at der indgås en NDA, idet køber kan have en interesse i at hemmeligholde sin interesse for target-virksomheden. Det kan f.eks. være fordi køber afsøger mulighederne i at gå ind i et nyt marked.

En due diligence kan foretages i et aflukket og overvåget rum, hvor sælger stiller al information om target-virksomheden til rådighed for køber i et givet tidsrum.

 

Selskabsadvokaterne har speciale i selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder samt fusioner, og vi bistår gerne i forberedelsesfasen, herunder som rådgiver for sælger med sælgers klargøring til salg og due diligence eller som rådgiver for køber under en due diligence. Vi bistår naturligvis også gerne med udarbejdelsen af hemmeligholdelsesaftaler (NDA) overdragelsesaftale og transaktionens øvrige nødvendige dokumenter.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»