Arkiv

Liste over artikler

10. maj 2023

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord....»

2. maj 2023

Opsigelse af fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven – hvad koster det?

Ved dom af 12. marts 2024 har Højesteret endeligt afklaret retsstillingen vedrørende ovenstående. Det følger af dommen fra Højesteret, at hvis der skal være grundlag for at fravige den ellers gældende udmålingspraksis, som sker på grundlag af den løn, som medarbejderen har oppebåret under sin ansættelse fra arbejdsgiveren, kræver dette en klar hjemmel i lovgivningen, og en sådan hjemmel findes ikke....»

1. maj 2023

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

(Afgørelsen nedenfor er den 23. januar 2024 blevet stadfæstet af Højesteret, som således nåede frem til det samme resultat som Østre Landsret)   Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til skade, da hun på en fridag var i færd med at flytte et skrivebord fra sin hjemmearbejdsplads i stueetagen til 1....»

28. april 2023

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, da busselskabet Anchersen A/S uden forudgående advarsel bortviste en chauffør med 14 års anciennitet. Årsagen til bortvisningen var, at buschaufføren, da hun den 29....»

18. april 2023

Saglig begrundet opsigelse af gravid medarbejder

Var det sagligt begrundet, da et hospital opsagde en gravid medarbejder på grund af for meget sygefravær, der ikke var graviditetsbetinget, og som følge af, at der var manglende udsigt til, at hun fagligt kunne bestride den stilling som sygeplejerske, hun var ansat i? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i sin kendelse af den 14....»

11. april 2023

Opsigelse var usaglig på grund af arbejdsgivers manglende overholdelse af omplaceringspligt

En faglig voldgift har den 20.februar 2023 afsagt kendelse i en sag, hvor voldgiften skulle tage stilling til, om det var sagligt, da en sektionsleder, som samtidig var overlæge, blev opsagt med henvisning til, at hendes stilling som et led i en omstrukturering blev nedlagt....»

11. april 2023

GDPR: Hvad gør du med personoplysninger på ansøgere, der ikke blev ansat?

Du kender det helt sikkert – glæden og lettelsen ved at fået ansat en ny dygtig medarbejder efter et rekrutteringsforløb, som ofte kan være særdeles tidskrævende. Dit fokus er på den valgte kandidat, men du må ikke glemme de ansøgere, der ikke fik jobbet....»

24. marts 2023

Forringelse af lønvilkår under barsel var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Den 7. marts 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder på barsel. Baggrunden for opsigelsen var, at arbejdsgiveren varslede medarbejderens pensionsordning til bortfald, hvilket medarbejderen betragtede som en opsigelse fra virksomhedens side....»

24. marts 2023

Dom fra Arbejdsretten om rækkevidden af arbejdsgivers ledelsesret ved fritstilling af medarbejder

I sin dom af 6. marts 2023 skulle Arbejdsretten tage stilling til, hvorvidt det kan være i strid med ledelsesretten, hvis man som arbejdsgiver i forbindelse med en opsigelse og fritstilling af en medarbejder oplyser, at lønnen til medarbejderen straks vil ophøre, hvis medarbejderen tager arbejde i en konkurrerende virksomhed....»

17. marts 2023

Opsigelse af svedlugtende medarbejder var usaglig

I sin kendelse af den 14. februar 2023 skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om det var sagligt begrundet, at en medarbejder i produktionen hos Kohberg Bakery Group A/S blev opsagt med henvisning til, at han lugtede af sved. Kort om sagen Medarbejderen havde på opsigelsestidspunktet været fastansat hos Kohberg Bakery Group A/S i 7 år....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»