Arkiv

Liste over artikler

16. juni 2021

Hvad er en andelsbolig? 5 ting du skal være opmærksom på

Af Selskabsadvokaterne Andelsboliger adskiller sig fra den typiske ejerbolig. Som andelshaver køber du dig ind i et fællesskab hvor andelshaverne sammen ejer en ejendom. Den enkelte andelshaver køber en eksklusiv brugsret til en af foreningens boliger. Andelshaveren ejer derved ikke hele boligen, men blot en andel af foreningens boliger....»

11. juni 2021

Byggesager i andels- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når I som forening står overfor en byggesag, er det vigtigt, at I får den rigtige rådgivning undervejs, så I kan komme godt i mål. Der er mange processer at holde styr på, og oftest er entreprisesummen stor. Derfor er det enormt vigtigt, at byggeprocessen tilrettelægges og at kontrakterne der indgås med byggeriets parter er fyldestgørende, så byggesagen forløber så gnidningsfrit som muligt....»

11. juni 2021

Byggeriets parter – bygherre, entreprenør, teknisk rådgiver og juridisk rådgiver

Af Selskabsadvokaterne Denne artikel har til formål at gøre dig klogere på byggeriets parter, hvem disse er og hvilke roller de forskellige parter har under byggesagen. Bygherren Bygherren er først og fremmest den der ønsker et bygge- eller anlægsarbejde udført, og den der betaler for byggesagen....»

10. juni 2021

Hvordan fungerer en ejerforening?

Denne artikel har til formål at gøre dig klogere på 1) hvad formålet med en ejerforening er, 2) hvordan en ejerforening fungerer i praksis og 3) hvilke regler der gælder i en ejerforening. Hvad er en ejerforening? En ejerforening er et driftsfællesskab mellem ejerne af lejlighederne i en ejendom....»

8. juni 2021

Tvister i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Det sker at der opstår tvist mellem en andelsboligforening og en andelshaver. Tvister kan opstå af mange forskellige årsager. Det kan være, at andelsboligforeningen har modtaget gentagne klager over den pågældende andelshaver, eller at andelsboligforeningen mener, at en andelshaver fremlejer sin andelsbolig ud ulovligt....»

7. juni 2021

Mangler i entreprise

Af Selskabsadvokaterne Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister der opstår mellem bygherre og entreprenør under en byggesag. Der kan være tale om synlige mangler som kan ses med det blotte øje og som er til stede ved aflevering af byggeriet. Der kan dog også være tale om skjulte mangler som først viser sig i tiden efter at aflevering er sket....»

7. juni 2021

Når entreprenøren er forsinket

Af Selskabsadvokaterne Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket og ikke kan overholde den aftalte tidsplan. Forsinkelse foreligger i juridisk forstand når entreprenørens ydelse ikke præsteres til det aftalte tidspunkt. I visse tilfælde vil entreprenøren dog have ret til tidsfristforlængelse, hvis parterne har aftalt at aftalevilkårene i AB 18 / ABT 18 skal være en del af aftalegrundlaget....»

4. juni 2021

Hvilken entrepriseform skal jeg vælge?

Af Selskabsadvokaterne Når du skal igangsætte et byggeri uanset om det er en renovering, opførelse af et hus eller nye erhvervslokaler, er det vigtigt at du vælger den rigtige entrepriseform. Valget af entrepriseform har stor betydning for hvor stor en rolle og hvor stort et ledelsesansvar du selv har under byggeriet....»

4. juni 2021

Udlejning af erhvervslejemål i boligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Andelsboligforeninger og ejerforeninger har ofte et eller flere lokaler i stue eller kælderplan som foreningen vælger at udleje til erhvervsmæssig brug. Fordelen ved at udleje en del af foreningens areal er, at foreningen får en indtægt der bidrager positivt til driften af foreningen....»

4. juni 2021

I dybden med 25 års-reglen

25 års-reglen er en særlig regel, som er udviklet i praksis af Afskedigelsesnævnet. Afskedigelsesnævnet kan behandle opsigelsessager i de tilfælde, hvor dette følger af en overenskomst på det private arbejdsmarked. Reglen finder anvendelse i sager, hvor der fra lønmodtagerside nedlægges påstand om, at en opsigelse, som er afgivet i forbindelse med arbejdsmangel, er usaglig begrundet, hvor den er afgivet overfor en medarbejder, som har været ansat i mere end 25 år....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»