Arkiv

Liste over artikler

10. juni 2021

Hvordan fungerer en ejerforening?

Denne artikel har til formål at gøre dig klogere på 1) hvad formålet med en ejerforening er, 2) hvordan en ejerforening fungerer i praksis og 3) hvilke regler der gælder i en ejerforening. Hvad er en ejerforening? En ejerforening er et driftsfællesskab mellem ejerne af lejlighederne i en ejendom....»

8. juni 2021

Tvister i andelsboligforeninger

Det sker at der opstår tvist mellem en andelsboligforening og en andelshaver. Tvister kan opstå af mange forskellige årsager. Det kan være, at andelsboligforeningen har modtaget gentagne klager over den pågældende andelshaver, eller at andelsboligforeningen mener, at en andelshaver fremlejer sin andelsbolig ud ulovligt....»

7. juni 2021

Mangler i entreprise

Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister der opstår mellem bygherre og entreprenør under en byggesag. Der kan være tale om synlige mangler som kan ses med det blotte øje og som er til stede ved aflevering af byggeriet. Der kan dog også være tale om skjulte mangler som først viser sig i tiden efter at aflevering er sket....»

7. juni 2021

Når entreprenøren er forsinket

Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket og ikke kan overholde den aftalte tidsplan. Forsinkelse foreligger i juridisk forstand når entreprenørens ydelse ikke præsteres til det aftalte tidspunkt. I visse tilfælde vil entreprenøren dog have ret til tidsfristforlængelse, hvis parterne har aftalt at aftalevilkårene i AB 18 / ABT 18 skal være en del af aftalegrundlaget....»

4. juni 2021

Hvilken entrepriseform skal jeg vælge?

Når du skal igangsætte et byggeri uanset om det er en renovering, opførelse af et hus eller nye erhvervslokaler, er det vigtigt at du vælger den rigtige entrepriseform. Valget af entrepriseform har stor betydning for hvor stor en rolle og hvor stort et ledelsesansvar du selv har under byggeriet....»

4. juni 2021

Udlejning af erhvervslejemål i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger har ofte et eller flere lokaler i stue eller kælderplan som foreningen vælger at udleje til erhvervsmæssig brug. Fordelen ved at udleje en del af foreningens areal er, at foreningen får en indtægt der bidrager positivt til driften af foreningen....»

4. juni 2021

I dybden med 25 års-reglen

25 års-reglen er en særlig regel, som er udviklet i praksis af Afskedigelsesnævnet. Afskedigelsesnævnet kan behandle opsigelsessager i de tilfælde, hvor dette følger af en overenskomst på det private arbejdsmarked. Reglen finder anvendelse i sager, hvor der fra lønmodtagerside nedlægges påstand om, at en opsigelse, som er afgivet i forbindelse med arbejdsmangel, er usaglig begrundet, hvor den er afgivet overfor en medarbejder, som har været ansat i mere end 25 år....»

4. juni 2021

Pas på ”25 års-reglen”, hvis du opsiger en medarbejder med mere end 25 års anciennitet!

Afskedigelsesnævnet tog i hele 3 sager i april og maj 2021 stilling til, om arbejdsgiveres opsigelser var afgivet i strid med den såkaldte ”25-års regel”. Er en opsigelse afgivet i strid med 25-årsreglen, udløser dette typisk en godtgørelse til den opsagte medarbejder på mindst en uges løn pr....»

2. juni 2021

Hvornår kan en andelshaver ekskluderes?

En andelsboligforening kan ekskludere en af foreningens andelshavere, hvis andelshaveren ikke følger de regler der gælder i foreningen. Det er foreningens vedtægter der er afgørende for, hvornår en andelshaver kan ekskluderes. Eksklusion betyder, at andelshaveren mister sin brugsret til andelsboligen og skal fraflytte andelsboligen inden for en kort frist....»

1. juni 2021

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg indgår en entreprisekontrakt?

Det er vigtigt at entreprisekontrakten sikrer dig bedst muligt. Derfor er der en række vigtige punkter som du bør tage stilling til, inden du indgår en entreprisekontrakt. Valg af entrepriseform Det første du skal forholde dig til, er valget af entrepriseform, da det har stor betydning for hvor meget bygherre skal inddrages under byggesagsforløbet....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arbejdsgiver dømt af landsretten til at betale godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) ...»

Bortvisning for at nægte at arbejde over var uberettiget

Selvom det ansættelsesretlige udgangspunkt klart er, at en medarbejder sædvanligvis vil være forpligtet ...»

Personalegoder

Personalegoder er goder, som arbejdsgiver stiller til rådighed for en eller flere medarbejdere. Personalegoder ...»

Barselsloven

Barselsloven fastlægger de regler, der gælder om længden af den orlov, der kan holdes i forbindelse med ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Vi er medlemmer af