Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Apportindskud

Stiftelse af selskab ved apportindskud

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab, herunder ved indskydelse af andre værdier end kontanter – også kaldet apportindskud.

Stiftelse ved apportindskud kan ske ved at skyde enkelte aktiver ind i selskabet - fx en bil, håndværkerudstyr eller lignende, men det kan også ske ved indskud af en eksisterende virksomhed.

Vi har et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig ved stiftelse af selskaber.

Stiftelse af ApS ved apportindskud – Pris 5.000 + moms. Hertil kommer et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670 og udgift til revisor for udarbejdelse af vurderingsberetning.

Et kapitalselskab kan tillige lave en kapitalforhøjelse ved apportindskud. Ring til os for at høre mere herom.

Stiftelse ved apportindskud kræver vurderingsberetning

Stiftelse af et anpartsselskab eller aktieselskab kan ske ved apportindskud, men dette kræver at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en eller flere uvildige godkendte revisorer. Du skal derfor ud over advokatregningen påregne en udgift til revisoren for udarbejdelse af vurderingsberetningen.

Vurderingsberetningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag.

Sker stiftelsen ved apportindskud af en eksisterende virksomhed, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet.

Et alternativ - Køb af aktiver fra selskabets ejer/stifter

Et alternativ til apportindskud er, at selskabet stiftes ved kontantindskud, og at selskabet efter stiftelsen køber aktiverne af ejeren/stifteren, som han ellers ville have skudt ind i selskabet som apportindskud. Denne model er typisk nemmere og billigere, men den kræver, at du for en kort periode har likvide midler til at stifte selskabet med, da dette indledningsvist skal stiftes kontant.

 


Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Coronavirus - midlertidig lønkompensation

Den 24. marts 2020 vedtog Folketinget endnu en ny hjælpepakke, der skal få danske virksomheder godt igennem ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af