Salgs- og leveringsbetingelser

Gode råd om udarbejdelse og fortolkning af salgs- og leveringsbetingelser af advokat Troels Wenzel Østergaard, SelskabsAdvokaterne - specialister i kontrakter, aftaler og erhvervsret, Gratis råd om Salgs- & leveringsbetingelser.

I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør der typisk være taget stilling til følgende:

1. Anvendelse
2. Tilbud og accept
3. Priser
4. Betalingsbetingelser
5. Levering og leveringstid
6. Ejendomsforbehold
7. Force majeure
8. Garanti og mangler
9. Ansvarsbegrænsning
10. Returvarer
11. Produktansvar
12. Tegning og beskrivelser
13. Tvister

Kontakt Advokat Troels Wenzel Østergaard på telefon 45 23 00 10 for en uformel drøftelse vedrørende indgåelse eller fortolkning af salgs- og leveringsbetingelser.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )