Pension

SelskabsAdvokaten Troels Wenzel Østergaard har i TV-programmet besøg af professor Michael Møller og bestyrelsesformand Anders Eldrup.

Professor i økonomi Michael Møller, CBS samt tidligere næstformand i Nationalbanken, giver et unikt og let forståeligt overblik over det danske pensionssystem. Michael Møller forklarer indlevende, hvorfor folkepensionen og ATP er fundamentet i pensionssystemet og fortæller om fordele og ulemper ved øvrige pensionsordninger samt normal opsparing og tilbagebetaling af gæld. Michael forklarer i øvrigt om fordelene ved livsvarig pension og om paradokset ved at vi som befolkning bliver tvunget til at spare op til pension, medens vi på den anden side i mange ordninger får lov til selv at vælge investeringsprofilen.


Bestyrelsesformand i JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse – Anders Eldrup, tidligere departementschef i Finansministeriet og administrerende direktør i DONG/Ørsted, fortæller seerne og advokat Troels Wenzel Østergaard om sin rolle og tankerne i Finansministeriet, da arbejdsmarkedets nuværende pensionssystem blev grundlagt i slutningen af 1980’erne, og hvor der i dag alt i alt er opsparet 4.000 mia. kroner. Indledningsvis giver Anders Eldrup indblik i, hvorledes en ”medlemsejet” pensionskasse som JØP fungerer, herunder hvilken rolle bestyrelsen har med hensyn til investering af pengene. Anders giver et indblik i, hvorledes de får forskellige specialiserede ”managers” til at investere og pleje formuen, opstilling af KPI’er for disse, og om hvornår og hvordan de udskiftes, hvis de ikke når de opstillede mål. Endelig forklarer Anders Eldrup om valg af niveau af forsikringsordninger ved invaliditet og børneforsikringer.

Du kan læse mere om øvrige programmer i programserien her: Selskabsadvokaten

Liste over artikler

Artikel: Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

I har endelig fundet den rigtige medarbejder til virksomheden, og glæder jer til vedkommende kan starte om nogle måneder....

Læs hele artiklen

Artikel: Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, som har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

I har endelig fundet den rigtige medarbejder til virksomheden, og glæder jer til vedkommende kan starte ...»

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

afdb

AfDB African Development Bank (AfDB) står for den afrikanske udviklingsbank, der blev oprettet i 1964 ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af