Opsigelse af funktionær efter 120 dages reglen

Skal du opsige en medarbejder efter funktionærlovens 120 sygedages regel?

Få i denne video svar på de spørgsmål, der erfaringsmæssigt melder sig, når man står overfor at skulle opsige en medarbejder efter funktionærlovens 120 sygedages regel.

Advokat Tina Raben Skaarup gennemgår alle de forhold, du skal være opmærksom på og guider dig forbi de faldgruber, der kan opstå, hvis du ikke er opmærksom på de særlige regler og den praksis, der gælder på området.

Du kan i øvrigt læse mere om opsigelse efter funktionærlovens 120 sygedags regel her.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Østre landsret – opsigelse efter 120 sygedages reglen var ikke i orden

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en hjemmel til at fravige de ellers gældende regler om opsigelsesvarsler ...»

Dom fra Højesteret om 120 sygedages reglen og arbejdsfrie dage

Den 16. marts 2022 afsagde Højesteret dom i en sag, som HK havde anlagt mod en tandlægeklinikejer, som ...»

120 sygedages reglen

120 sygedages reglen findes i funktionærloven og gælder for funktionæransatte, hvis dette udtrykkeligt ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af