Markedsleje

Advokat Simon Trolle Markussen er en af landets førerende specialister i erhvervslejekontrakter og erhvervslejeret, og er blandt andet forfatter til bogen "Den gode Erhvervslejekontrakt".

I denne video forklarer han om, hvorledes udlejer og lejer kan kræve regulering af lejen ved erhvervslejemål til den til enhver tid gældende markedsleje.

For at lejen kan justeres i forhold til markedslejen, skal en række faktorer spille ind. Eksempelvis skal lejen ligge væsentligt lavere eller højere (±10%) end markedslejen, og der skal være gået typisk fire år siden lejemålets start eller siden sidste lejeregulering.

Den, der kræver lejeregulering til markedsleje, står selv med bevisbyrden, og det kan være nødvendigt at involvere en skønsmand til vurdering af markedslejen.

Du kan tillige læse mere om regulering til markedsleje her: /specialer/erhvervslejeret/regulering-til-markedslejen/ Du kan tillige kontakte os her: /om-os/

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan ...»

Betaler du for meget i erhvervsleje?

Hvis du som lejer af et erhvervslejemål mener, at du betaler for meget i erhvervsleje har du mulighed ...»

Sammenligningslejemål

Sammenligningslejemål Sammenligningslejemål er lejemål, som udlejer eller lejer anvender i en tvist ...»

Markedsleje

Markedsleje Hver part i et erhvervslejeforhold kan efter 4 års lejeperiode forlange lejen reguleret ...»

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling) K/S af 1. august 2010 (advokat ...»

Kombinationsregulering af erhvervsleje

Sagen vedrører leje af erhvervslokale. Oprindelig blev lejeaftalen indgået ved en lejekontrakt fra »

Vi er medlemmer af