Kontrakter

Troels Wenzell Østergaard fortæller om hvorledes kontrakter skal opbygges, så begge parter ved, hvad de går ind til og kan forvente.

En mundtlig aftale er gældende, men skriftlige kontrakter og aftaler er centale, da de også kan fungere som bevismiddel.

Ved kontraktens indgåelse og forhandling af en kontrakt er der en lang række forhold man skal overveje, herunder:

Formålet med aftalen og dermed grundlaget for kontrakten.

Hvad er modpartens interesser, kompleksiteten af kontrakten, ens forhandlingsposition og strategi, ligesom forhold som fortrolighed og misligholdelse er vigitge elementer at få afklaret.

Der findes et utal forskellige typer af kontrakter, som Selskabsadvokaterne står klar til at give råd og sparing om.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af