Iværksætteri

SelskabsAdvokaten Troels Wenzel Østergaard har i programmet besøg af Asker Aamund, der er tidligere bestyrelsesformand for bl.a. Bavarian Nordic og NeuroSearch. Asger Aamund, der er tydeligt inspireret af Californiens iværksætterkultur, giver sit syn på hvad der skal til for at være iværksætter samt fordelene for samfundet ved at styrke iværksætteriet. Asger Aamund fortæller om fordelene ved en offentlig iværksætterfond som skal hjælpe vækstvirksomhederne med kapitalindskud. Fonden skal ledes af dygtige erhvervsfolk, professionelle og iværksættere som har bevist sit værd og have en investeringsevne på 2 mia. kroner pr. år.

Martin Thorborg, stifter af bl.a. Jubii, Amino og Dinero, fortæller om sine erfaringer med sit virksomhedssalg af Jubii til Lycos for 100 mio. euro samt om følelsen da pengene på børsen blev reduceret til 100 mio. kroner. Han giver sin analyse af fordelene ved at være et team af iværksættere med forskellige kompetencer, om hvad en iværksætter skal tåle for at opnå succes samt om hvad en iværksætter skal gøre sig af tanker, når man tager professionelle investorer med ind i ejerkredsen. Martin Thorbog fortæller åbent om behovet for, at få afstemt forventningerne mellem iværksættere når de starter op samt, herunder behovet for ejeraftaler.

Programmet er en del af programserien SelskabsAdvokaten fra dk4 og du kan læse mere om programmerne: her

 

 

 

Liste over artikler

Artikel: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500....

Læs hele artiklen

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, ...»

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af