IT Factory sagen

Dette program handler om IT Factory sagen hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af Finn Nørbygaard der fortæller om sin oplevelse med Stein Bagger og IT Factory sagen.

Finn Nørbygaard ejede 17,5 procent af IT Factorys hovedaktionær, JMI Invest der tillige havde Asger Jensby som hovedaktionær.

Yderligere er der i programmet besøg af professor Kim Klarskov Jeppesen, CBS som gennemgår hvad en leasing karussel er og hvori svindlen i IT Factorysagen bestod.

Stein Bagger fik 7 års fængsel i IT Factory sagen hvor Finn Nørbygaard var med på noget af en optur, afbrudt af en brat nedtur.

Sagen står stadigvæk i dag som en af de svindelsager der har medført mest medieomtale i Danmark. En række leasingselskaber tabte mere end 680 mio. kr. og der mangler stadigvæk at blive fundet mellem 150-200 mio. kroner fra leasing karussellen.

Programmet er en del af programserien SelskabsAdvokaten fra dk4 og du kan læse mere om programmerne: her

 

 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Forhandling – indgåelse af kontrakt og aftale

En aftale bunder i sin grundstruktur i at to parter ønsker at lave en byttehandel. Aftalens vilkår – ...»

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )