IT Factory sagen

Dette program handler om IT Factory sagen hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af Finn Nørbygaard der fortæller om sin oplevelse med Stein Bagger og IT Factory sagen.

Finn Nørbygaard ejede 17,5 procent af IT Factorys hovedaktionær, JMI Invest der tillige havde Asger Jensby som hovedaktionær.

Yderligere er der i programmet besøg af professor Kim Klarskov Jeppesen, CBS som gennemgår hvad en leasing karussel er og hvori svindlen i IT Factorysagen bestod.

Stein Bagger fik 7 års fængsel i IT Factory sagen hvor Finn Nørbygaard var med på noget af en optur, afbrudt af en brat nedtur.

Sagen står stadigvæk i dag som en af de svindelsager der har medført mest medieomtale i Danmark. En række leasingselskaber tabte mere end 680 mio. kr. og der mangler stadigvæk at blive fundet mellem 150-200 mio. kroner fra leasing karussellen.

Programmet er en del af programserien SelskabsAdvokaten fra dk4 og du kan læse mere om programmerne: her

 

 

 

Liste over artikler

Artikel: Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, som har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU....

Læs hele artiklen

Artikel: Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet for pr....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af