Har du fået ansat den forkerte medarbejder

Når en medarbejder har været ansat i en vis periode, opnår medarbejderen mulighed for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis en opsigelse ikke er rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at du som arbejdsgiver holder dig for øje, hvornår denne beskyttelse mod opsigelse indtræder, hvis du kan se, at et ansættelsesforhold med en medarbejder bør afvikles, og du gerne vil undgå at skulle igennem en advarselsproces med medarbejderen.

Jo længere tid, den enkelte medarbejder er ansat, jo længere et opsigelsesvarsel bliver medarbejderen desuden normalt berettiget til. Dette gælder naturligvis især, hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Få derfor med denne video en række praktiske råd og guidelines fra advokat Tina Raben Skaarup om, hvordan du kan forholde dig, hvis du efter kortere tids ansættelse af en medarbejder må erkende, at du fik ansat den forkerte medarbejder.

Du kan i øvrigt læse meget mere om opsigelse af en medarbejder her.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af svedlugtende medarbejder var usaglig

I sin kendelse af den 14. februar 2023 skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om det var sagligt ...»

Pas på med begrundelsen, når en medarbejder er blevet opsagt!

Hvordan orienterer du en opsagt medarbejders kollegaer om årsagen til, at du har valgt at opsige medarbejderen? I ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Opsigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016(2. afdeling)Finanssektorens Arbejdsgiverforening ...»

Forskelsbehandling - opsigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016(2. afdeling)HK/Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af