Har du fået ansat den forkerte medarbejder

Når en medarbejder har været ansat i en vis periode, opnår medarbejderen mulighed for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis en opsigelse ikke er rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at du som arbejdsgiver holder dig for øje, hvornår denne beskyttelse mod opsigelse indtræder, hvis du kan se, at et ansættelsesforhold med en medarbejder bør afvikles, og du gerne vil undgå at skulle igennem en advarselsproces med medarbejderen.

Jo længere tid, den enkelte medarbejder er ansat, jo længere et opsigelsesvarsel bliver medarbejderen desuden normalt berettiget til. Dette gælder naturligvis især, hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Få derfor med denne video en række praktiske råd og guidelines fra advokat Tina Raben Skaarup om, hvordan du kan forholde dig, hvis du efter kortere tids ansættelse af en medarbejder må erkende, at du fik ansat den forkerte medarbejder.

Du kan i øvrigt læse meget mere om opsigelse af en medarbejder her.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»

Usaglig opsigelse

Hvis en opsigelse af en medarbejder ikke er rimeligt begrundet i enten virksomhedens eller medarbejderens ...»

Opsigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016(2. afdeling)Finanssektorens Arbejdsgiverforening ...»

Forskelsbehandling - opsigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016(2. afdeling)HK/Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af