Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden.

Professor i økonomi Christian Bjørnskov, Aarhus Universiet forklarer sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard hvad fordelene er ved frihandel samt hvorfor frihandel er så vital for det danske samfund. Der ses tillige på hvad protektionisme, toldmure og statstilskud betyder for velfærd og bæredygtigheden heraf.

Anders Krab-Johansen, direktør i Berlingske Media giver sit syn på frihandel og erhvervsminister Brian Mikkelsen, som vi har besøgt på ministerkontoret, forklarer i programmet hvorfor frihandel er så vital for Danmark, der som et lille land med åben økonomi har behov for at handle med andre lande.

Du kan læse mere om øvrige programmer i programserien her: Selskabsadvokaten

 

 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Vi er medlemmer af