Erhvervslejekontrakter

Advokat Simon Trolle Markussen er en af landets førerende specialister i erhvervslejekontrakter og erhvervslejeret, og er blandt andet forfatter til bogen "Den gode Erhvervslejekontrakt".

I denne video guider han dig gennem hvilke forhold man skal tage i betragtning når man indgår og forhandler en erhvervslejekontrakt.

Du får svar på hvad en erhvervslejekontrakt egentlig er? hvorfor den indgås og forklarer om hvad de enkelte vilkår i en erhvervslejekontrakt bør indeholde.

Du kan tillige læse mere her: Indgåelse af erhvervslejekontrakt

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af