Ejeraftale

I dette program om ejeraftaler giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en ejeraftale virker. 

Sammen med direktør Peter Leif Hansen forklarer og giver gode råd om hvorfor man bør have en ejeraftale samt om hvad en ejeraftale typisk skal indeholde af regulering når man ejer et selskab sammen med andre medejere.

Det gennemgås blandt andet at hovedformålet med en ejeraftale er at forsøge at sikre ro, stabilitet og forudsigelighed blandt ejerne af selskabet samt hvilke faldgruber der er ved at være 2 eller 3 ejere af et selskab.

Til slut i programmet gennemgås de ypiske reguleringer som f.eks.: Hvem skal bestemme og lede selskabet ? Er der pligt til at arbejde? Hvad kan man kræve i udbytte? Stillingtagen til fremtidig finansiering? Konkurrerende virksomhed under ejerskabet ? Konkurrerende virksomhed efter et salg ? Hvad gør man hvis en ejer bliver langtidssyg? Hvad sker hvis en ejer dør samt hvordan skal tvister og uenigheder løses?

Videoen er en del af programserien SelskabsAdvokaten på dk4.

Kontakt advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i regulering af ejreforhold, herunder i indgåelse, forhandling og fortolkning af ejeraftale samt i tvister mellem ejere på telefon 45230010 for en uformel drøftelse.

 

Liste over artikler

Artikel: Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab....

Læs hele artiklen

Artikel: Ejeraftale - dødsfald

Hvad sker der, når en ejer dør? Når en ejer af en virksomhed afgår ved døden, bliver alle den afdødes aktiver opgjort i dødsboet og går herefter videre i arv til arvingerne....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvem skal være part i en ejeraftale

Udgangspunktet En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et kapitalselskab, dvs. et aktieselskab, ...»

Ejeraftale - dødsfald

Hvad sker der, når en ejer dør? Når en ejer af en virksomhed afgår ved døden, bliver alle den afdødes ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet »

Vi er medlemmer af