Ejeraftale

I dette program om ejeraftaler giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en ejeraftale virker. 

Sammen med direktør Peter Leif Hansen forklarer og giver gode råd om hvorfor man bør have en ejeraftale samt om hvad en ejeraftale typisk skal indeholde af regulering når man ejer et selskab sammen med andre medejere.

Det gennemgås blandt andet at hovedformålet med en ejeraftale er at forsøge at sikre ro, stabilitet og forudsigelighed blandt ejerne af selskabet samt hvilke faldgruber der er ved at være 2 eller 3 ejere af et selskab.

Til slut i programmet gennemgås de ypiske reguleringer som f.eks.: Hvem skal bestemme og lede selskabet ? Er der pligt til at arbejde? Hvad kan man kræve i udbytte? Stillingtagen til fremtidig finansiering? Konkurrerende virksomhed under ejerskabet ? Konkurrerende virksomhed efter et salg ? Hvad gør man hvis en ejer bliver langtidssyg? Hvad sker hvis en ejer dør samt hvordan skal tvister og uenigheder løses?

Videoen er en del af programserien SelskabsAdvokaten på dk4.

Kontakt advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i regulering af ejreforhold, herunder i indgåelse, forhandling og fortolkning af ejeraftale samt i tvister mellem ejere på telefon 45230010 for en uformel drøftelse.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Aktietegningsaftale

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale »

Vi er medlemmer af