Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til. Der ses på aktiekulturen i Danmark kontra aktiekulturen i Sverige samt på hvorfor de hurtig voksende gazellevirksomheder i Danmark ikke benytter fondsbørsen til at rejse penge. Anders Krab-Johansen fortæller også om den store forskel på beskatningen af aktiegevinster i Danmark og Sverige.

Asger Aamund giver sit syn på prissætningen og likviditeten i det danske børsmarked. Asger Aamund fortæller at de danske virksomheder, lige som de internationale, lever deres eget individuelle liv. Udfordringen er ofte at der ikke er nok handel med de danske aktier, og han fortæller at de amerikanske investorer typisk ønsker 2-3 mio. amerikanske dollar i omsætning i en aktie før de finder det interessant at investerer penge i aktien.

Helge Larsen som er redaktør på Proinvestor og deltager i Millionærklubben giver gode investeringsråd. Helge Larsens bedste råd er, at man skal følge aktierne meget nøje og næsten lave en art due diligence når man investerer. Ligesom Asger Aamund og Anders Krab-Johansen retter han en hård kritik mod den danske beskatning af aktiegevinster.

Programmet er en del af programserien SelskabsAdvokaten fra dk4 og du kan læse mere om programmerne: her

 

 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af