Bestyrelsesarbejde

I dette program giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en bestyrelse virker i et selskab og han giver gode råd om etablering af bestyrelse samt hvilke typer af bestyrelse der findes.

Sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen forklarer han hvad fordelene er ved at have en velfungerende bestyrelse, hvordan bestyrelsesarbejdet fungerer samt hvilke dilemmaer og udfordringer en ejer står når bestyrelsesarbejdet og ansvarsfordelingen skal klarlægges.

Når man skal lave en bestyrelse er det centralt, at de bestyrelsesmedlemmer man skal finde er personer man har tillid til - og som man vil lytte til.

Videoen er en del af programserien SelskabsAdvokaten på dk4.

Kontakt advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i bestyrelsesarbejde (arbejder som bestrelsesmedlem og bestyrelsesformand) og etablering af bestyrelse på telefon 45230010 for en uformel drøftelse.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Det følger af selskabslovgivningen, at hvis et selskab de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget ...»

Bestyrelse

Bestyrelse En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i et selskab, en forening eller en organisation. ...»

Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i »

Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

»
Vi er medlemmer af