Bestyrelsesarbejde

I dette program giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en bestyrelse virker i et selskab og han giver gode råd om etablering af bestyrelse samt hvilke typer af bestyrelse der findes.

Sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen forklarer han hvad fordelene er ved at have en velfungerende bestyrelse, hvordan bestyrelsesarbejdet fungerer samt hvilke dilemmaer og udfordringer en ejer står når bestyrelsesarbejdet og ansvarsfordelingen skal klarlægges.

Videoen er en del af programserien SelskabsAdvokaten på dk4.

Kontakt advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i bestyrelsesarbejde (arbejder som bestrelsesmedlem og bestyrelsesformand) og etablering af bestyrelse på telefon 45230010 for en uformel drøftelse.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bestyrelse - Rolleafklaring og forventningsafstemning

International forskning viser, at fordelen ved en velfungerende bestyrelse navnlig giver sig udtryk i ...»

Kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed

Det er den almindelige antagelse, at en kommune som udgangspunkt ikke lovligt selv kan drive eller give ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i »

Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

»
Vi er medlemmer af