Bestyrelsesarbejde

I dette program giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en bestyrelse virker i et selskab og han giver gode råd om etablering af bestyrelse samt hvilke typer af bestyrelse der findes.

Sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen forklarer han hvad fordelene er ved at have en velfungerende bestyrelse, hvordan bestyrelsesarbejdet fungerer samt hvilke dilemmaer og udfordringer en ejer står når bestyrelsesarbejdet og ansvarsfordelingen skal klarlægges.

Videoen er en del af programserien SelskabsAdvokaten på dk4.

Kontakt advokat Troels Wenzel Østergaard der har speciale i bestyrelsesarbejde (arbejder som bestrelsesmedlem og bestyrelsesformand) og etablering af bestyrelse på telefon 45230010 for en uformel drøftelse.

 

Liste over artikler

Artikel: Bestyrelse - Rolleafklaring og forventningsafstemning

International forskning viser, at fordelen ved en velfungerende bestyrelse navnlig giver sig udtryk i at den kan se ”blinde vinkler” samt minimere faldende tendenser for et selskab såvel beløbsmæssigt som tidsmæssigt, indtil vækst kan genetableres....

Læs hele artiklen

Artikel: Bestyrelsesarbejde

Information om bestyrelsesarbejde

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bestyrelse - Rolleafklaring og forventningsafstemning

International forskning viser, at fordelen ved en velfungerende bestyrelse navnlig giver sig udtryk i ...»

Bestyrelsesarbejde

Information om bestyrelsesarbejde

»
Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i »

Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

»
Vi er medlemmer af