Videoarkiv

SelskabsAdvokaterne udgiver en lang række videoer med gode råd indenfor erhvervsjuridiske emner.

I "pop-down" menuen til højre kan du tillige sortere på emne.

I prgramserien Selskabsadvokaten som sendes på TV-stationen dk4 er advokat Troels Wenzel Østergaard vært på programmerne og hvor han tager dig med bag om kulisen i dansk erhvervsliv. Du kan læse mere om programserien her.

Liste med videoer

Valg af selskabsform

Valg af selskabsform - Rådgivning fra advokat Simon Trolle Markussen om fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer ved opstart af virksomhed...»

Handlingsplan til et chikanefrit arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø for medarbejderne på din virksomhed.  Arbejdstilsynet anbefaler, at alle arbejdsgivere laver en handlingsplan mod krænkende handlinger. I denne video kan du få hjælp til at lave den handlingsplan, som skal gælde på din virksomhed, og som lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger....»

Har du fået ansat den forkerte medarbejder

Når en medarbejder har været ansat i en vis periode, opnår medarbejderen mulighed for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis en opsigelse ikke er rimeligt begrundet i enten medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold. Det er i den sammenhæng vigtigt, at du som arbejdsgiver holder dig for øje, hvornår denne beskyttelse mod opsigelse indtræder, hvis du kan se, at et ansættelsesforhold med en medarbejder bør afvikles, og du gerne vil undgå at skulle igennem en advarselsproces med medarbejderen....»

Opsigelse af funktionær efter 120 dages reglen

Skal du opsige en medarbejder efter funktionærlovens 120 sygedages regel? Få i denne video svar på de spørgsmål, der erfaringsmæssigt melder sig, når man står overfor at skulle opsige en medarbejder efter funktionærlovens 120 sygedages regel. Advokat Tina Raben Skaarup gennemgår alle de forhold, du skal være opmærksom på og guider dig forbi de faldgruber, der kan opstå, hvis du ikke er opmærksom på de særlige regler og den praksis, der gælder på området....»

Markedsleje

Advokat Simon Trolle Markussen er en af landets førerende specialister i erhvervslejekontrakter og erhvervslejeret, og er blandt andet forfatter til bogen "Den gode Erhvervslejekontrakt". I denne video forklarer han om, hvorledes udlejer og lejer kan kræve regulering af lejen ved erhvervslejemål til den til enhver tid gældende markedsleje....»

Administration af erhvervslejemål

Simon Trolle Markussen fortæller lidt om indholdet af erhvervslejeloven. Det er helt centralt at være bekendt med ultimative frister i loven, der - hvis de ikke overholdes - kan resultere i tab af rettigheder. Man skal også være opmærksom på, at der findes mange fravigelige regler i erhvervslejeloven, hvilket gør, at man kan lave alternative aftaler, når man indgår i en erhvervslejekontrakt....»

Erhvervslejekontrakter

Advokat Simon Trolle Markussen er en af landets førerende specialister i erhvervslejekontrakter og erhvervslejeret, og er blandt andet forfatter til bogen "Den gode Erhvervslejekontrakt". I denne video guider han dig gennem hvilke forhold man skal tage i betragtning når man indgår og forhandler en erhvervslejekontrakt....»

Opsigelse af gravid medarbejder

Advokat Tina Raben Skaarup gennemgår mulighederne og retsstillingen for opsigelse af gravide og medarbejdere på barsel. Læs mere om opsiglese af gravide og medarbejdere på barsel: Opsigelse af gravid...»

Kontrakter

Troels Wenzell Østergaard fortæller om hvorledes kontrakter skal opbygges, så begge parter ved, hvad de går ind til og kan forvente. En mundtlig aftale er gældende, men skriftlige kontrakter og aftaler er centale, da de også kan fungere som bevismiddel. Ved kontraktens indgåelse og forhandling af en kontrakt er der en lang række forhold man skal overveje, herunder: Formålet med aftalen og dermed grundlaget for kontrakten....»

Direktørkontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard guider dig i denne video igennem de vilkårne i en direktørkontrakt. Vi ser bla. på løn, bonus, konkurrenceklausuler og opsigelse....»

Pension

SelskabsAdvokaten Troels Wenzel Østergaard har i TV-programmet besøg af professor Michael Møller og bestyrelsesformand Anders Eldrup. Professor i økonomi Michael Møller, CBS samt tidligere næstformand i Nationalbanken, giver et unikt og let forståeligt overblik over det danske pensionssystem....»

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann. Programmet stiller skarpt på hvordan det går med ligestillingen i dansk erhvervsliv, når der skal besættes ledende stillinger i form af CEO og direktørstillinger samt bestyrelsesposter....»

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Professor i økonomi Christian Bjørnskov, Aarhus Universiet forklarer sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard hvad fordelene er ved frihandel samt hvorfor frihandel er så vital for det danske samfund....»

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til. Der ses på aktiekulturen i Danmark kontra aktiekulturen i Sverige samt på hvorfor de hurtig voksende gazellevirksomheder i Danmark ikke benytter fondsbørsen til at rejse penge....»

Iværksætteri

SelskabsAdvokaten Troels Wenzel Østergaard har i programmet besøg af Asker Aamund, der er tidligere bestyrelsesformand for bl.a. Bavarian Nordic og NeuroSearch. Asger Aamund, der er tydeligt inspireret af Californiens iværksætterkultur, giver sit syn på hvad der skal til for at være iværksætter samt fordelene for samfundet ved at styrke iværksætteriet....»

Hjemmeside - køb og design

I dette program om hjemmesider - køb og design giver direktør Peter Leif Hansen, Loft37 sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik i design samt juraen og processen bag om alle hjemmesiderne på internettet. Vi skal tale om hvorfor virksomhedsejerne vælger at designet ser ud som det gør, om hvad farvevalg og former betyder for et selskabs omsætning eller omdømme....»

Agenturaftale og distributionsaftale

Dette program handler om agenturaftale og distributionsaftale hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af direktør Stefan Hansen der fortæller om sine oplevelser som både agenturtager og agenturgiver. Programmet gennemgår vigtigheden af agenturaftaler og distributionsaftaler samt hvorfor de bruges og hvilke faldgrubber der er....»

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller advokat Tina Raben Skaarup for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....»

Køb og salg af virksomhed

TV-programmet Køb og salg af virksomhed er en del af programserien "Selskabsadvokaten" fra dk4 og beskriver hvad der sker når en virksomhedsejer skal købe eller sælge en virksomhed. I programmet ser advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Stefan Hansen på hvad en sælger kan gøre for at sikre sig et godt salg af sin virksomhed og vi får et unikt indblik i hvorledes processen i en virksomhedshandel er, forhandlingerne om pris og fordelingen af ansvar hvis noget går galt....»

IT Factory sagen

Dette program handler om IT Factory sagen hvor advokat Troels Wenzel Østergaard har besøg af Finn Nørbygaard der fortæller om sin oplevelse med Stein Bagger og IT Factory sagen. Finn Nørbygaard ejede 17,5 procent af IT Factorys hovedaktionær, JMI Invest der tillige havde Asger Jensby som hovedaktionær....»

Danmarks Fonde

I dette TV-program om Danmarks Fonde har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af professor Søren Friis Hansen, CBS og bestyrelsesformand Jens Ditlev Lauritzen fra Lauritzen Fonden. I programmet sættes der fokus på de danske fonde og deres indflydelse på den danske økonomi....»

Opstart af virksomhed og valg af selskabsform

I programmet får du gode råd om opstart af virksomhed og valg af selskabsform. Sammen med direktør Peer Elmgaard Rasmussen forklarer advokat Troels Wenzel Østergaard om de strategiske valg og juraen bag stiftelse af et selskab samt hvilke overvejelser man står i når man skal opstarte en virksomhed....»

Ejeraftale

I dette program om ejeraftaler giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en ejeraftale virker.  Sammen med direktør Peter Leif Hansen forklarer og giver gode råd om hvorfor man bør have en ejeraftale samt om hvad en ejeraftale typisk skal indeholde af regulering når man ejer et selskab sammen med andre medejere....»

Bestyrelsesarbejde

I dette program giver advokat Troels Wenzel Østergaard fra SelskabsAdvokaterne et unikt indblik hvordan en bestyrelse virker i et selskab og han giver gode råd om etablering af bestyrelse samt hvilke typer af bestyrelse der findes. Sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen forklarer han hvad fordelene er ved at have en velfungerende bestyrelse, hvordan bestyrelsesarbejdet fungerer samt hvilke dilemmaer og udfordringer en ejer står når bestyrelsesarbejdet og ansvarsfordelingen skal klarlægges....»

Opsigelse af medarbejder

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om opsigelse af medarbejder. Sammen med direktør Stig Andersen forklarer han om juraen bag en opsigelse og afskedigelse samt hvilke dilemmaer og udfordringer en direktør står i, når en virksomhed har en medarbejder der ikke fungerer....»

Generationsskifte

Planlægning og rettidig omhu er vigtige elementer i et godt generationsskifte af en virksomhed. Man skal have styr på selskabets organisation og kontrakter således man sikre sig at de centrale samarbejdsrelationer bevares ogsså efter et generationsskifte. En anden opgave ved et generationskifte af en virksomhed består i en afklaring hvem og hvilken type der skal overtage virksomheden....»

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde og vi ser hvad en skabelon til en erhvervslejekontrakt indeholder. Sammen med direktør Stig Andersen forklarer han om juraen bag en erhvervslejekontrakt samt hvilke dilemmaer og udfordringer en direktør står i, når en virksomhed skal indgå en erhvervslejekontrakt eller opsige et erhvervslejemål....»

Salgs- og leveringsbetingelser

Gode råd om udarbejdelse og fortolkning af salgs- og leveringsbetingelser af advokat Troels Wenzel Østergaard, SelskabsAdvokaterne - specialister i kontrakter, aftaler og erhvervsret, Gratis råd om Salgs- & leveringsbetingelser. I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør der typisk være taget stilling til følgende: 1....»

Ejeraftale - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om indgåelse og fortolkning af ejeraftale. Når man indgår en ejeraftale skal man som minimum overveje følgende: 1. Formål og omfang 2. Ejerforhold 3. Kapitalgrundlag 4. Ledelse 5. Revisor 6. Udbytte 7. Overgang af kapitalandele i selskabet - generelle regler 8....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af