Arkiv over vejledninger

Vejledninger

26. marts 2020

Indberetningsskema

Indberetningsskema til medarbejderoplysning til lønkompensation...»

26. marts 2020

Vejledning til indberetningsskema

Sådan opretter du en CSV-fil til indberetning af medarbejderdata i ”Midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/COVID-19”...»

26. marts 2020

Vejledning til ansøgning om lønkompensation

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere...»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Godtgørelse ved opsigelse – hvad gælder?

En opsigelse af en ansat kan i visse tilfælde udløse et krav på en godtgørelse til den ansatte ud over ...»

Aftale om nedsættelse af løn – hvordan?

COVID-19 har medført og medfører desværre fortsat, at mange virksomheder må skille sig af med dygtige ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af