Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Stiftelse af P/S

Et partnerselskab (også kaldet kommanditaktieselskab og forkortet P/S) består af en komplementar og en eller flere kommanditaktionærer.

Kommanditaktionærerne hæfter begrænset med deres indskud på samme vis som alimindelige kapitalejere i fx et ApS eller et A/S.

Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser, hvorfor det ofte er fordelagtigt at lade et ApS eller IVS (der hæfter begrænset) være komplementar - på denne måde åbner man alligevel en indirekte begrænset hæftelse.

Komplementaren skal tillægges forvaltningsmæssige beføjelser og økonomiske rettigheder.

Partnerselskabet er skattemæssigt transparent, hvorfor det ofte kan være en fordel at drive virksomhed gennem et partnerselskab. På trods heraf er partnerselskabet ikke specielt udbredt, hvilket nok mere skyldes det manglende kendskab til partnerselskaber end de få ulemper, der er ved et partnerselskab.

Indskuddet i et partnerselskab er mindst DKK 400.000, dog er der mulighed for at stifte selskabet ved delvis indbetaling på helt ned til 25 % - dvs. DKK 100.000.

SelskabsAdvokaterne har betydelig erfaring med stiftelse af selskaber, herunder partnerselskaber, og sætter en ære i - i dialog med klienten - at tage hensyn til virksomhedens udvikling over tid.

SelskabsAdvokaterne har en fast pris på DKK 16.000 + moms for stiftelse af et partnerselskab. Hertil kommer gebyr til Erhvervsstyrelsen på DKK 1.600 + moms. I prisen får du et sæt skræddersyede vedtægter, der herunder tillægger komplementaren de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, der passer til den konkrete situation.

Kontakt os for en uformel drøftelse om dine muligheder for at stifte et partnerselskab.

 


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af