Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Opstart af virksomhed

Stiftelse af selskab

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab.

Vi bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomheder. Rådgivningen omfatter bl.a. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform samt koncernopbygning.

Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder, beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder, markedsføringstiltag og udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis flere end én person skal eje virksomheden, bistår vi i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster (ejeraftale).

I start-up virksomhedens næste faser kan virksomheden have behov for at tiltrække venturekapital eller anden fremmedfinansiering. Vi bistår i forbindelse med finansiering og kapitalfremskaffelse samt med udarbejdelse af de fornødne investeringsaftaler og kapitalindskudsdokumenter.

Valg af selskabsform

Beslutningen om valg af virksomhedsform og om opstart af virksomhed er kompliceret og sammensat. Vi rådgiver individuelt ud fra dine/jeres aktuelle behov og ønsker. Vi bistår både enkeltpersoner samt flere personer om opstart af egen virksomhed.

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person er forpligtet over for omverdenen.

Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver (egenkapital).

Stiftelse af ApS og A/S

Ved påbegyndelse af virksomhed, omstrukturering af en eksisterende virksomhed eller omdannelse fra personligt ejet virksomhed til et selskab er der ofte behov for stiftelse af et anpartsselskab eller et aktieselskab.

SelskabsAdvokaterne er opmærksom på, at det er vigtigt for dig/jer, at selskabsetableringen sker hurtigt, og det er en mærkesag for os, at vi - uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet - udfører opgaven hurtigt og effektivt.

Har du/I pengene klar, kan vi naturligvis stifte dit/jeres selskab(er) online hos Erhvervsstyrelsen fra dag til dag.

SelskabsAdvokaterne har betydelig erfaring på området og sætter en ære i - i dialog med klienten - at tage hensyn til virksomhedens udvikling over tid.

Standardpriser - stiftelse af ApS og A/S

Vi har valgt af indføre et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig vedrørende stiftelse af selskaber:

Stiftelse af selskab med indskudskapital på hhv. kr. 40.000 og kr. 400.000 i henhold til tilrettede standardvedtægter (danske ejere).

- herunder afholdelse af møde og rådgivning fra en af vores erfarne erhvervsadvokater om valg af selskabsform, holdingselskaber og ejerforhold.

Stiftelse af ApS eller IVS - Pris kr. 1.600 + moms inkl. rådgivning fra advokat (hvor din/jeres konkrete situation og behov drøftes) samt tillige et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670.

Stiftelse af A/S - Pris kr. 4.000 + moms inkl. rådgivningsmøde med advokat (hvor din/jeres konkrete situation og behov drøftes) samt tillige et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670.

Priserne er inklusiv registrering af selskabets ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister.

Iværksætteri


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af