Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Omdannelse af selskab

Et selskab kan i de fleste tilfælde omdannes til en anden selskabsform, Det være sig enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) og interessentskaber (I/S). Alt efter hvilken selskabsform, der er tale om, gælder forskellige regler og muligheder for omdannelsen. Det er derfor altid vigtigt, at du søger kompetent rådgivning, inden du omdanner et selskab. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af omdannelser ved at trykke på linket.

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

En personlig virksomhed kan omdannes til et ApS eller et A/S på flere forskellige måder. Der kan således som udgangspunkt foretages en skattepligtig omdannelse eller en skattefri omdannelse. I lang de fleste tilfælde, hvor der er tale om en personlig virksomhed med en historisk drift, er en skattefri omdannelse at foretrække. Denne kræver dog planlægning og kan kun foretages i den første halvdel af kalenderåret - dvs. fra 1. janusr til 30. juni.

Du kan læse mere om omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S i vores artikel om emnet her.

Omdannelse af I/S til ApS eller A/S

Et I/S kan ligesom en personlig virksomhed omdannes til et ApS eller et A/S på flere forskellige måder. Der kan således som udgangspunkt foretages en skattepligtig omdannelse eller en skattefri omdannelse. I lang de fleste tilfælde, hvor der er tale om et I/S med en historisk drift, er en skattefri omdannelse at foretrække. Denne kræver dog planlægning og kan kun foretages i den første halvdel af kalenderåret - dvs. fra 1. januar til 30. juni.

Du kan læse mere om omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S i vores artikel om emnet her.

Omdannelse af ApS til A/S
Kapitalejerne i et anpartsselskab kan med det flertal, der kræves til en vedtægtsændring, vedtage at omdanne selskabet til et aktieselskab. Inden omdannelsen vedtages, skal der udarbejdes en vurderingsberetning og en ledelseserklæring. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.
Omdannelsen til aktieselskab anses for sket, når selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder kravene for aktieselskaber, og når omdannelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Omdannelse af A/S til ApS
Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til ændring af et selskabs vedtægter, vedtage at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Meddelelse om vedtagelsen af omdannelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til alle aktionærer, som ikke har deltaget i beslutningen.
Et aktieselskabs omdannelse til anpartsselskab anses som sket, når selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder kravene for anpartsselskaber, og når omdannelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Omdannelse af A/S til P/S

Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Meddelelsen om vedtagelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til enhver noteret aktionær samt til de indtrædende fuldt ansvarlige deltagere.

Et aktieselskabs omdannelse til partnerselskab anses for sket, når selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder kravene for partnerselskaber, og når omdannelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsens.

SelskabsAdvokaterne har speciale i selskabsret, herunder omdannelse af selskaber og omstrukturering af selskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder.


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af