Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Generalforsamling

Af Selskabsadvokaterne 

En generalforsamling er et kapitalselskabs øverste beslutningsorgan. En generalforsamling kan være ordinær eller ekstraordinær. Enhver kapitalejer har som udgangspunkt ret til enten personligt eller ved en fuldmægtig at møde på generalforsamlingen og har tillige ret til at medbringe en rådgiver.

Det er vigtigt, at en generalforsamling er rettidigt og korrekt indkaldt af det centrale ledelsesorgan, der enten er selskabets direktion eller bestyrelse.

Hvorfor afholde en generalforsamling?

Det er et krav i henhold til selskabsloven at et kapitalselskab afholder én årlig ordinær generalforsamling, hvor der bl.a. skal træffes beslutning om godkendelse af årsrapporten og anvendelse af årets overskud, herunder om overskuddet skal udbetales som udbytte til kapitalejerne. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvilke forhold er vigtige?

Ved et kapitalselskabs generalforsamling er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Hvornår skal generalforsamlingen afholdes
 2. Hvordan og hvornår skal der ske indkaldelse
 3. Hvor skal generalforsamlingen holdes
 4. Hvad er dagsordenen
 5. Er der særlige punkter der fremgår af selskabets vedtægter
 6. Hvem har møde – og stemmeret
 7. Kan der bruges elektronisk kommunikation
 8. Hvem skal være dirigent
 9. Hvilket flertal kræves til de forskellige beslutninger
 10. Er der foretaget ugyldige generalforsamlingsbeslutninger
 11. Er der en ejeraftale mellem selskabets kapitalejere

Væsentlige beslutninger bliver truffet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer herunder beslutning om vedtægtsændringer, udpegning af det centrale ledelsesorgan og anvendelse af årets overskud. Det er derfor vigtigt, at man både som virksomhed og som kapitalejer foretager korrekt indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, da det i modsat fald kan have alvorlige konsekvenser. Selskabsadvokaterne bistår gerne med både indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, herunder som dirigent samt med rådgivning til den enkelte kapitalejer i forbindelse med en generalforsamling.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»