Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Generalforsamling

En generalforsamling er et kapitalselskabs øverste beslutningsorgan. En generalforsamling kan være ordinær eller ekstraordinær. Enhver kapitalejer har som udgangspunkt ret til enten personligt eller ved en fuldmægtig at møde på generalforsamlingen og har tillige ret til at medbringe en rådgiver.

Det er vigtigt, at en generalforsamling er rettidigt og korrekt indkaldt af det centrale ledelsesorgan, der enten er selskabets direktion eller bestyrelse.

Hvorfor afholde en generalforsamling?

Det er et krav i henhold til selskabsloven at et kapitalselskab afholder én årlig ordinær generalforsamling, hvor der bl.a. skal træffes beslutning om godkendelse af årsrapporten og anvendelse af årets overskud, herunder om overskuddet skal udbetales som udbytte til kapitalejerne. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvilke forhold er vigtige?

Ved et kapitalselskabs generalforsamling er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Hvornår skal generalforsamlingen afholdes
 2. Hvordan og hvornår skal der ske indkaldelse
 3. Hvor skal generalforsamlingen holdes
 4. Hvad er dagsordenen
 5. Er der særlige punkter der fremgår af selskabets vedtægter
 6. Hvem har møde – og stemmeret
 7. Kan der bruges elektronisk kommunikation
 8. Hvem skal være dirigent
 9. Hvilket flertal kræves til de forskellige beslutninger
 10. Er der foretaget ugyldige generalforsamlingsbeslutninger
 11. Er der en ejeraftale mellem selskabets kapitalejere

Hvad er processen og prisen?

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Typisk udarbejder vi herefter f.eks. et udkast til generalforsamlingsprotokollat eller gennemgår et referat af en generalforsamling særligt under hensyn til dine ønsker og behov. Alt efter omfang tager det typisk 2 timer.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende udkastet afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Alt efter behov udarbejder herefter f.eks. indkaldelse til generalforsamling samt udkast til generalforsamlingsprotokollat, særligt under hensyn til dine ønsker og behov, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-3 timer at udarbejde kontrakten.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende udkastet anmelder vi eventuelle beslutninger til Erhvervsstyrelsen og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i som dirigenter på generalforsamlingen eller vi rådgiver dig som kapitalejer om formkrav til indkaldelse til generalforsamling ligesom vi måske bistår dig med strategi og en gameplan i forbindelse med en generalforsamling.

 

Pris: Typisk 2-3 timer

Pris: Typisk 4-6 timer

Pris: Typisk 6-20 timer


Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Væsentlige beslutninger bliver truffet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer herunder beslutning om vedtægtsændringer, udpegning af det centrale ledelsesorgan og anvendelse af årets overskud. Det er derfor vigtigt, at man både som virksomhed og som kapitalejer foretager korrekt indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, da det i modsat fald kan have alvorlige konsekvenser. SelskabsAdvokaterne bistår gerne med både indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, herunder som dirigent samt med rådgivning til den enkelte kapitalejer i forbindelse med en generalforsamling.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af