Byretssager

Byretssager

Læs mere
Landsretssager

Landsretssager

Læs mere
Voldgift

Voldgift

Læs mere
Forrige
Næste

Voldgift

Det er hovedregel i dansk ret er, at civile tvister afgøres af domstolene. Alternativ mulighed er voldgift. En voldgiftssag forudsætter i modsætning til domstolsbehandling, at parterne er enige om ved aftale at lade tvisten afgøre ved voldgift. Det er voldgiftsadvokater, som fører voldgiftssagerne ved voldgift.

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Voldgiftsadvokater er også uddannet som almindelige advokater og arbejder som advokater. Voldgiftsadvokater er specialister i voldgiftsret og er eksperter i at føre voldgiftssager.

Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, indebærer aftalen, at tvisten ikke skal løses af domstolene, men derimod af den ved parternes aftale etablerede voldgiftsret.

Kontakt SelskabsAdvokaterne for en drøftelse om voldgift.


Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Anke til landsretten

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af