Byretssager

Byretssager

Læs mere
Landsretssager

Landsretssager

Læs mere
Voldgift

Voldgift

Læs mere
Forrige
Næste

Landsretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten og kan herefter ankes til landsretten. Enkelte sager starter dog i landsretten som 1. instans eller i Sø- og Handelsretten.

Det er en rigtig god ide at have en advokat ved en sag i landsretten, da en ankesag eller en 1. instans sag ved landsretten typisk er ret kompliceret.

SelskabsAdvokaterne kan bistå med at føre sagen ved landsretten og ligeledes bistå med at udarbejde det nødvendige ved en anke til landsretten, ankestævning, ankesvarskrift og andre anke processkrifter.

Kontakt SelskabsAdvokaterne for en drøftelse af dine muligheder for førelse af en landsretssag.


Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Anke til landsretten

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af