Ejeraftale

Ejeraftale

Læs mere
Håndhævelse af ejeraftale

Håndhævelse af ejeraftale

Læs mere
Aktionæroverenskomster anpartshaveroverenskomster

Aktionæroverenskomster anpartshaveroverenskomster

Læs mere
Forrige
Næste

Ejeraftale - Tvist og fortolkning

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Det er desværre ikke altid, at ejerne overholder ejeraftalen eller er enige om, hvordan den skal fortolkes.

Aftalefriheden er som udgangspunkt nyttig, men kan bevirke, at der i en ejeraftale er vedtaget bestemmelser, der er uklare eller ligefrem kan tilsidesættes, fordi de er urimelige.

Der kan endvidere mellem ejerne være opstået en situation, som ikke lader sig løse gennem ejeraftalen og derfor lammer virksomheden.

Hvad er dine rettigheder

Grundlæggende forholder det sig således, at en ejeraftale i princippet er en kontrakt som enhver anden. Ethvert spørgsmål om aftalens gyldighed eller om overholdelse af de vilkår, der er nedfældet i aftalen, kan dermed indbringes for domstolene eller gøres til genstand for voldgift, såfremt dette er valgt.

Der kan være adskillige vanskeligheder forbundet med at håndhæve ejeraftaler i tilfælde af uenighed eller tvist, navnlig efter indførelsen af Selskabsloven pr. 1. januar 2010.

I dag fremgår det af Selskabsloven, at ejeraftaler ikke har nogen gyldighed (direkte) i forhold til de selskaber, de vedrører, jf. selskabslovens § 82. Dette gælder såvel ejeraftaler indgået før som efter lovens ikrafttræden.

Ejeraftalen har derfor kun gyldighed mellem ejerne, og hvis der er opstået uenighed om forhold vedrørende selskabet og ejeraftalen, kan man derfor kun håndhæve ejeraftalen over for de øvrige ejere, der har tiltrådt ejeraftalen.

Hvilke forhold er vigtige

Ved en tvist om en ejeraftale, er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er der frister, der skal overholdes
  2. Er det målet at det fælles ejerskab skal fortsætte efter tvisten
  3. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
  4. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af misligholdelse
  5. Er der aftalt konkurrencebegrænsninger
  6. Er der aftalt voldgift

Hvad er porcessen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Du sender os ejeraftalen som vi gennemlæser. Tager typisk ½-1 time. Har du vedtægter i selskabet med relevant indhold gennemgår vi naturligvis også dem. 

3. Vi afholder et møde, hvor vi gennemgår ejeraftalen og dens reguleringer, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper ejeraftalen giver i forbindelse med den konkrete tvist. Vi hjælper dig med overblik, strategi og en gameplan i forhandlingerne. Alt efter omfang tager det typisk 1½-2 timer at gennemgå det.

 

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af typisk 1½-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden. Vi hjælper dig med overblik, strategi og en gameplan i forhandlingerne.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete tvist eller situation, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 3-4 timer

Pris: 10-15 timer

Pris: 15-80+ timer

 

Alt efter hvilken af vores medarbejdere som bistår er vores timepris mellem DKK 2.000 - 2.400 + moms

I tilfælde af en tvist mellem ejere og uenighed om en ejeraftale, må det tilrådes, at der søges kompetent juridisk rådgivning, da det i mange tilfælde er virksomhedens eksistens, der er på spil.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Ejeraftale - indgåelse og fortolkning


Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Aktietegningsaftale

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale »

Vi er medlemmer af