Samarbejdsaftale - tvist og fortolkning

Samarbejdsaftale - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Samarbejdsaftale - Indgåelse

Hvis du eller din virksomhed samarbejder med leverandører, kunder eller andre tredjeparter kan der let opstå usikkerhed eller tvivl om, hvad der egentlig er aftalt.

Det er derfor vigtigt, at man udarbejder en samarbejdsaftale med sine leverandører, faste kunder og andre samarbejdspartnere, så alle parter er på det rene med de gældende spilleregler.

Man skal kende hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger, og kontrakten skal være en garanti for, at alt er diskuteret grundigt igennem.

Hvorfor indgå en samarbejdsaftale

Det er vigtigt at være sikker på sin retsstilling i et samarbejdsforhold. Dette skaber både tryghed og gør at man nemmere kan navigere i samarbejdet samt planlægge virksomhedens fremtid.

En samarbejdsaftale giver begge parter et fair overblik over spillereglerne for samarbejdet, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser sine samarbejdsaftaler til ens virksomheds specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser. Der kan være stor forskel på behov og hensyn fra branche til branche.

Det er desuden vigtigt, at en samarbejdsaftale regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

Hvilke forhold er vigtige

I samarbejdsforhold er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Hvem er parterne
 2. Formålet med samarbejdet
 3. Priser og vilkår
 4. Rettigheder og pligter
 5. Varighed
 6. Konkurrence
 7. Hemmeligholdelse
 8. Genforhandling
 9. Ophør og pligter ved ophør
 10. Misligholdelse
 11. Værneting
 12. Underskrifter

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. samarbejdsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende samarbejdsaftalen eller den justerede samarbejdsaftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. samarbejdsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde samarbejdsaftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende samarbejdsaftalen eller den justerede samarbejdsaftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer


Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms

En samarbejdsaftale skal kort sagt sikre, at der er klare regler, stabilitet og forudsigelighed i og omkring samarbejdet. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af