Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Salgs- og leveringsbetingelser

Af Selskabsadvokaterne 

Når du handler med en part, er der mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, før alle parter er tilfredse, herunder pris, leveringssted og tid, garanti og mangler m.v.

Mange tvister og retssager kan undgås, hvis parterne på forhånd har aftalt deres samhandelsbetingelser, og spillereglerne for handlen således ligger fast og er klare.

Salgs- og leveringsbetingelser regulerer alle forhold, som kommer i betragtning, når der sker samhandel mellem to parter.

Hvorfor få udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser giver kunden et fair overblik over spillereglerne for handlen, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Købeloven finder anvendelse på køb mellem erhvervsdrivende, hvis andet ikke er aftalt, men kan i stort set alle tilfælde fraviges, hvis der er tale om en handel mellem to erhvervsdrivende.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser sine salgs- og leveringsbetingelser til ens virksomheds specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på købeloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser. Der kan være stor forskel på behov og hensyn fra branche til branche.

Man kan dog ikke lave en general ansvarsfraskrivelse og det er vigtigt at salgs- og leveringsbetingelserne er afbalancerede i forhold til begge parter, da man ellers risikere, at domstolene tilsidesætter dem som urimelige. Der skal således hverken fremgå for meget eller for lidt.

Det er desuden vigtigt, at salgs- og leveringsbetingelser regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

Et sæt slags- og leveringsbetingelser kan med fordel medsendes ved afgivelse af tilbud eller lægges på virksomhedens hjemmeside.

Hvad skal salgs- og leveringsbetingelser indeholde

I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør der typisk være taget stilling til følgende:

 1. Anvendelse
 2. Tilbud og accept
 3. Priser
 4. Betalingsbetingelser
 5. Levering og leveringstid
 6. Ejendomsforbehold
 7. Force majeure
 8. Garanti og mangler
 9. Ansvarsbegrænsning
 10. Returvarer
 11. Produktansvar
 12. Tegning og beskrivelser
 13. Tvister

Salgs- og leveringsbetingelser skal sikre, at der er klare regler, stabilitet og forudsigelighed i og omkring handlen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»