Salgs- og leveringsbetingelser - tvist og fortolkning

Salgs- og leveringsbetingelser - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Salgs- og leveringsbetingelser - Udarbejdelse

Når du handler med en part, er der mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, før alle parter er tilfredse, herunder pris, leveringssted og tid, garanti og mangler m.v.

Mange tvister og retssager kan undgås, hvis parterne på forhånd har aftalt deres samhandelsbetingelser, og spillereglerne for handlen således ligger fast og er klare.

Salgs- og leveringsbetingelser regulerer alle forhold, som kommer i betragtning, når der sker samhandel mellem to parter.

Hvorfor få udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser giver kunden et fair overblik over spillereglerne for handlen, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Købeloven finder anvendelse på køb mellem erhvervsdrivende, hvis andet ikke er aftalt, men kan i stort set alle tilfælde fraviges, hvis der er tale om en handel mellem to erhvervsdrivende.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser sine salgs- og leveringsbetingelser til ens virksomheds specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på købeloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser. Der kan være stor forskel på behov og hensyn fra branche til branche.

Man kan dog ikke lave en general ansvarsfraskrivelse og det er vigtigt at salgs- og leveringsbetingelserne er afbalancerede i forhold til begge parter, da man ellers risikere, at domstolene tilsidesætter dem som urimelige. Der skal således hverken fremgå for meget eller for lidt.

Det er desuden vigtigt, at salgs- og leveringsbetingelser regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

Et sæt slags- og leveringsbetingelser kan med fordel medsendes ved afgivelse af tilbud eller lægges på virksomhedens hjemmeside.

Hvad skal salgs- og leveringsbetingelser indeholde

I en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser bør der typisk være taget stilling til følgende:

 1. Anvendelse
 2. Tilbud og accept
 3. Priser
 4. Betalingsbetingelser
 5. Levering og leveringstid
 6. Ejendomsforbehold
 7. Force majeure
 8. Garanti og mangler
 9. Ansvarsbegrænsning
 10. Returvarer
 11. Produktansvar
 12. Tegning og beskrivelser
 13. Tvister

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig. Som beskrevet ovenfor kan du selv vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. det oplæg du har fået af dine samarbejds-partnere eller udarbejder et nyt sæt salgs og leveringsbetingelser ud fra dine ønsker og behov., hvilket typisk tager 1-2 timer

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop. 

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. Udkast til salgs- og leveringsbetingelser, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde kontrakten.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske udarbejdelse af flere udkast og opfølgning herpå.

 

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Salgs- og leveringsbetingelser skal sikre, at der er klare regler, stabilitet og forudsigelighed i og omkring handlen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om ...»

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af