Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Leverandøraftale

Af Selskabsadvokaterne 

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende leverandøraftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende leveringerne. Hvor og hvornår skal der leveres? Er der eksklusivitet og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Leverandøraftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en leverandøraftale

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring leveringen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en leverandøraftale.

Købeloven finder anvendelse på køb mellem erhvervsdrivende, hvis andet ikke er aftalt, men kan i stort set alle tilfælde fraviges, hvis der er tale om en handel mellem to erhvervsdrivende.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser en leverandøraftale eller en underleverandøraftale til ens virksomheds specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på købeloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser. Der kan være stor forskel på behov og hensyn fra branche til branche.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør msn tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en leverandøraftale:

 1. Parterne
 2. Omfang
 3. Ydelsen
 4. Kvalitet
 5. Priser
 6. Betalingsbetingelser
 7. Levering og leveringstid
 8. Ejendomsforbehold
 9. Eksklusivitet
 10. Ophør
 11. Force majeure
 12. Garanti og mangler
 13. Ansvarsbegrænsning
 14. Returvarer
 15. Produktansvar
 16. Tegning og beskrivelser
 17. Misligholdelse
 18. Tvister

Ved indgåelse af en leverandøraftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af leverandøraftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»