Leverandøraftale - tvist og fortolkning

Leverandøraftale - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Leverandøraftale - Indgåelse

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende leverandøraftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende leveringerne. Hvor og hvornår skal der leveres? Er der eksklusivitet og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Leverandøraftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en leverandøraftale

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring leveringen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en leverandøraftale.

Købeloven finder anvendelse på køb mellem erhvervsdrivende, hvis andet ikke er aftalt, men kan i stort set alle tilfælde fraviges, hvis der er tale om en handel mellem to erhvervsdrivende.

Vi anbefaler altid, at man tilpasser en leverandøraftale eller en underleverandøraftale til ens virksomheds specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på købeloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser. Der kan være stor forskel på behov og hensyn fra branche til branche.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør msn tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en leverandøraftale:

 1. Parterne
 2. Omfang
 3. Ydelsen
 4. Kvalitet
 5. Priser
 6. Betalingsbetingelser
 7. Levering og leveringstid
 8. Ejendomsforbehold
 9. Eksklusivitet
 10. Ophør
 11. Force majeure
 12. Garanti og mangler
 13. Ansvarsbegrænsning
 14. Returvarer
 15. Produktansvar
 16. Tegning og beskrivelser
 17. Misligholdelse
 18. Tvister

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. leverandøraftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete leverandør-forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende leverandøraftalen eller den justerede leverandøraftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. leverandøraftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete leverandørforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde leverandøraftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende leverandøraftalen eller den justerede leverandøraftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne. 

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Ved indgåelse af en leverandøraftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af leverandøraftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af