Leasingkontrakt - tvist og fortolkning

Leasingkontrakt - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Leasingkontrakt - Indgåelse

Der findes overordnet 2 forskellige typer leasing: finansiel leasing og operationel leasing.

Du kan benytte operationel leasing, hvis du har behov for at anskaffe kopimaskiner, PC-udstyr og biler, hvor aftalen også skal indeholde elementer af service og vedligeholdelse.

Du kan benytte finansiel leasing, hvis du har behov for finansiering til anskaffelse af dyre maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr.

Ved indgåelse af en leasingaftale er det vigtigt, at man er så forudseende som muligt, således at man f.eks. ikke binder sig til en leasingaftale i længere tid end aktivets driftsmæssige levetid, eller at man i realiteten indgår en maskeret købsaftale.

Hvorfor indgå en leasingkontrakt

Fordelene med at indgå en leasingkontrakt er bl.a., at

 • Man undgår at binde likviditet og kapital
 • Man har den fulde brugsret
 • Leasingydelserne er fuldt fradragsberettigede
 • Betalingsformen kan tilpasses virksomhedens behov
 • Man får typisk en 100 % finansiering

Der kan også være ulemper og faldgruber ved at indgå en leasingkontrakt er bl.a., at

 • Virksomheden ikke selv ejer aktivet
 • Tilpasninger mv. af aktivet kræver oftest leasinggivers accept
 • Man kan ikke afskrive på aktivet
 • Man er oftest bundet leasingaftalen i en længere periode uden mulighed for opsigelse 

Hvilke forhold er vigtige

Når du indgår en leasingkontrakt er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. I hvor lang tid virksomheden binder sig
 2. Leasingperioden skal tilpasses aktivets driftsmæssige levetid
 3. Om der er aftalt løbende gebyrer
 4. Den totale pris for aktivet
 5. Den interne rente
 6. Muligheden for mangelsindsigelser over for leasinggiver og leverandøren
 7. Er ydelsen fast eller variabel
 8. Hvilke øvrige risici indeholder kontrakten
 9. At aktivet lever op til forventningerne ved leveringen

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov i forhold til en leasingkontrakt.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. Leasingkontrakten eller gennemgår leasinggivers forslag, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aktiv. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå en leasingkontrakt.

3. Vi fremsender udkast eller vores bemærkninger til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop. 

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. Kontrakten eller gennemgår leasinggivers udkast, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aktiv, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde eller gennemgå kontrakten.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten (leasinggiver). 

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne. 

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Når du indgår en leasingaftale gælder det om at være godt klædt på, så du kan være forudseende med hensyn til nuværende og fremtidige behov. På denne måde kan du indgå en leasingaftale der passer helt optimalt til virksomhedens behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med indgåelse af en leasingkontrakt.


Leasing og leasingkontrakt - Behov, kontrakten og faldgruber

Denne artikel beskriver tips og råd du kan følge, hvis du overvejer at lease f.eks. maskiner, produktionsudstyr ...»

Finansiering og kapitaltilførsel

SelskabsAdvokaterne rådgiver både etablerede og nystartede virksomheder om forholdene vedrørende finansiering ...»

Finansiel leasing

Finansiel leasing Finansiel leasing er leasingaftaler, hvor leasingselskabet ikke har nogen risiko eller ...»

Leasing af kopimaskine

Sagens ene hovedspørgsmål er om Telia Finans Danmark som ejer og udlejer af en kopimaskine kan gøre »

Leasingkontrakt

Leasingtager dømt til at betale erstatning til leasinggiver i overensstemmelse med parternes aftale »

Vi er medlemmer af