Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Handelsagentaftale

Af Selskabsadvokaterne 

Handelsagentloven regulerer sammen med den almindelige aftalelov forholdet mellem en handelsagent og en agenturgiver. Hvis andet ikke er aftalt, giver handelsagentloven derfor nogle overordnede rammer for aftaleforholdet, som ikke er i overensstemmelse med eller dækker dine ønsker og behov.

Det er derfor vigtigt at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende afsætningen. Er der eksklusiv ret for handelsagenten? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man bør forholde sig til i en handelsagentaftale.

Handelsagentaftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

En handelsagentaftale bliver ofte i almindelige tale kaldt en agentaftale eller en agenturaftale.

Hvorfor indgå en handelsagentaftale

Hvis man ikke indgår en handelsagentaftale risikere man at stå tilbage med et erstatningskrav eller et krav på godtgørelse ud fra forudsætninger, der på ingen måde var en del af aftalen, men som kan kræves på baggrund af handelsagentloven.

Handelsagenten handler ikke i eget navn eller for egen regning. Handelsagentens retsstilling er reguleret i handelsagentloven, der overvejende beskytter handelsagenten frem for agenturgiveren.

I følge handelsagentloven har agenturgiveren og handelsagenten ret til fra den anden part at modtage en handelsagentaftale, der angiver agenturaftalens vilkår herunder eventuelle senere aftalte vilkår.

Selvom handelsagentloven regulerer forholdet mellem handelsagenten og agenturgiveren er det altid en god ide, at lave en individuel aftale, der regulerer til de specifikke forhold i det konkrete handelsagentforhold.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør man tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en handelsagentaftale:

 • Parter
 • Produkt
 • Geografisk afgrænsning
 • Eneret
 • Mindstesalg
 • Agenten og dennes virke
 • Bestilling og accept
 • Priser og betalingsvilkår
 • Leveringstid og sted
 • Provisionsvilkår
 • Hvornår er provisionen optjent
 • Tilladelse til underagenter
 • Retsstilling ved overgang af agenturet
 • Markedsføring
 • Beskyttelse af dine immaterielle rettigheder
 • Hemmeligholdelse
 • Konkurrence
 • Ikrafttræden og varighed
 • Misligholdelse
 • Konventionalbod
 • Pligter ved aftalens ophør

Ved indgåelse af en handelsagentaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af handelsagentaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»