Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Eneforhandleraftale

Af Selskabsadvokaterne

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende eneforhandleraftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende afsætningen. Er der eksklusiv ret for eneforhandleren? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Eneforhandleraftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en eneforhandleraftale

En eneforhandleraftale er, hvor to selvstændige parter ønsker at indgå et samarbejde om at den ene skal afsætte den andens varer på et afgrænset territorium i tredjemandens eget navn og for dennes egen regning.

En eneforhandleraftale kan tillige anvendes ved eksempelvis i Danmark med salg af produkter, som produceres af en virksomhed, som ikke selv ønsker at forestå salgsarbejdet i Danmark.

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring afsætningen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en eneforhandleraftale.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør man tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en eneforhandleraftale:

 • Parter
 • Produkt
 • Geografisk afgrænsning
 • Eneret
 • Forhandleren og dennes virke
 • Bestilling og accept
 • Priser og betalingsvilkår
 • Leveringstid og sted
 • Ejendomsforbehold
 • Markedsføring
 • Beskyttelse af dine immaterielle rettigheder
 • Hemmeligholdelse
 • Konkurrence
 • Ikrafttræden og varighed
 • Overdragelse
 • Misligholdelse
 • Konventionalbod
 • •Pligter ved aftalens ophør

Ved indgåelse af en eneforhandleraftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af eneforhandleraftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»