Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Distributionsaftale

Af Selskabsadvokaterne

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende distributionsaftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende distributionen. Er der eksklusiv ret for distributøren? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Distributionsaftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en distributionsaftale

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring distributionen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en distributionsaftale.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør msn tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en distributionsaftale:

 1. Hvilke parter har indgået aftalen? Er det en person eller et selskab?
 2. Hvordan skal man forholde sig ved et eventuelt ejerskifte i et selskab?
 3. Hvilket område eller hvilke kundegrupper er omfattet aftalen?
 4. Hvilke produkter er omfattet af aftalen?
 5. Skal der være eksklusivitet imellem parterne?
 6. Hvilke pligter og rettigheder påhviler parterne?
 7. Hvornår kan aftalen anses for misligholdt?
 8. Skal der fastsættes mindste salg?
 9. Er der pligt til at foretage bestemt markedsføringsskridt?
 10. Hvordan skal varemærker og andre immaterielle rettigheder behandles?
 11. Skal parterne være bundet af konkurrenceklausuler?
 12. Skal aftalen tidsbegrænses?
 13. Hvornår skal aftalen genforhandles?
 14. Hvordan kan aftalen opsiges? Optjenes der krav på godtgørelse under aftalens forløb?
 15. Hvilket lands lov skal regulere aftalen og hvor skal der være værneting? Skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift?

Ved indgåelse af en distributionsaftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af distributionsaftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»