Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Overdragelsesaftale - Tvist og fortolkning

Af Selskabsadvokaterne 

Når du har indgået en overdragelsesaftale, kan der opstå en situation, hvor din aftalepart og dig – på trods af at overdragelsesaftalen foreligger – er uenige om et eller flere forhold.

Tvisten kan skyldes, at du eller din aftalepart ikke har levet op til overdragelsesaftalen eller at I er uenige om, hvordan overdragelsesaftalen skal fortolkes.

Det er i sådan en situation vigtigt at få gennemgået overdragelsesaftalen og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere skridt i sagen, således at du undgår at foretage dig noget, som forringer din retsstilling.

Hvad er dine rettigheder

Dine rettigheder og muligheder afhænger altid af den konkrete situation. Der skal måske tages stilling til om enten dig eller din aftalepart har væsentligt misligholdt overdragelsesaftalen og  dermed er berettiget til at ophæve aftalen, eller om du er berettiget til at opsige i henhold til den indgåede overdragelsesaftale. Det kan endvidere være reguleret i aftalen, at der er en bestemt procedure, der skal iagttages, når der er opstået uenighed i aftaleforholdet.

Hvilke forhold er vigtige

Ved en tvist om en overdragelsesaftale, er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er der frister, der skal overholdes
  2. Er det målet at samarbejdet skal fortsætte efter tvisten
  3. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
  4. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af misligholdelse
  5. Er der aftalt konkurrencebegrænsninger
  6. Er der aftalt voldgift

Er der opstået en tvist, herunder uenighed om fortolkning af en kontrakt, er det vigtigt at reagere hurtigt, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse som følge af passivitet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en umiddelbar vurdering af din retsstilling og for at få vores vurdering af, om du skal gå videre i sagen.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»