Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Køb og salg af virksomhed

Både som køber og sælger af en virksomhed er det vigtigt at forberede sig inden en overdragelse. Dels for at opnå den bedst mulige information om targetvirksomheden, og dels for at opnå det bedst mulige aftalegrundlag for overdragelsen.

Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvilken virksomhed, der er genstand for overdragelsen, hvilke rådgivere man har behov for, hvilken information man mangler og hvilke aftaler, der skal udarbejdes.

Hvorfor bruge en advokat?

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er der mange forhold, der er vigtige at afklare inden handlen gøres endelig. Det være sig juridiske, økonomiske, skattemæssige og strategiske forhold. Det er derfor vigtigt, at man både som køber og sælger af en virksomhed omgiver sig med de bedst mulige rådgivningere inden for de forskellige områder, herunder f.eks. en revisor og en advokat.

Sammen med sine rådgivere kan man som sælger af en virksomhed forberede sig på et salg så man opnår den bedst mulige pris for sin virksomhed samt afdække, hvilke garantier der skal og kan udstedes.

Som køber af en virksomhed kan man sammen med sine rådgivere afdække de forskellige risici der er forbundet med overdragelsen og sørge for at sælger udstikker de nødvendige indeståelser og garantier.

Hvilke forhold er vigtige?

Ved en virksomhedsoverdragelse er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er det en aktivoverdragelse eller overdragelse af anparter/aktier
 2. Skal der foretages en due diligence
 3. Skal sælger udstede garantier
 4. Skal købesummen være fast eller skal der f.eks. være en earn out
 5. Skal der indgås en hemmeligholdelsesaftale
 6. Overtages der medarbejdere
 7. Er der nøglemedarbejdere med know how, der er vigtige for virksomhedens værdi
 8. Overtages der et lejemål
 9. Er der centrale immaterielle aktiver der overtages
 10. Er der forhold til det offentlige, der skal undersøges
 11. Er der miljøhensyn, der skal iagttages
 12. Hvilke betingelser skal der knyttes til overdragelsen
 13. Skal sælger have en konkurrence- og/eller kundeklausul

Hvad koster det?

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse vælger du en model hvor du gør brug af vores viden og erfaring – men hvor du ellers gør tingene selv. Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.eks. forud for vores mødet det oplæg til en overdragelsesaftale du har fået fra modparten. Alt efter omfang tager det typisk ½-1 time at gennemgå det.

På mødet gennemgår vi dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper et sådan udkast har i forhold til dig. Mødet tager typisk 1½-2 timer

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse tager vi et møde hvor vi gennemgår overdragelsens forskellige dokumenter.

På mødet drøfter vi indgående de forskellige aspekter og ricisi ved overdragelsen. Mødet tager normalt ca. 1½ - 2½ time.

Efter mødet bistår vi med diverse rådgivning og tilretninger. 

 

I den store model kan der være flere ydelser, herunder deltagekse eller forberedelse af en due diligence.

Pris: 2-2½ time

Pris: 6-10 timer

Pris: 8-15 timer +

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

 

Vi yder højt specialiseret bistand til virksomheder og investorer i forbindelse med køb og salg af virksomheder i Danmark og udlandet.

Rådgivningen omfatter blandt andet sparring om overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen, planlægning af salget, due diligence undersøgelser, omstrukturering, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering af købet, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og selve afviklingen af overdragelsen.

Den typiske bistand omfatter ud over rådgivningen ligeledes udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter, såsom hensigtserklæringer, optionsaftaler og overdragelsesaftaler - alt i tæt samarbejde med klientens eventuelle øvrige rådgivere.

 

Køb og salg af virksomhed


Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Tilbagekøb af aktier

Beregning af købesum for aktier i forbindelse med afståelse på grund af bortvisning fra ansættelse »

Vi er medlemmer af